PKP PLK wyda miliardy euro na modernizację tras kolejowych

5 grudnia 2017, 14:00 Alert

Od 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskują z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) miliardy euro na modernizację kolejowych tras. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zarządca narodowej infrastruktury, podpisały umowy zapewniające dofinansowanie 21 projektom. Dzięki inwestycjom podróże będą krótsze i wygodniejsze zwiększy się poziom bezpieczeństwa i ochrona środowiska.

fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to dziś największy beneficjent unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF). Spółka realizuje 17 projektów, związanych z modernizacją kolejowych tras. Ich łączna wartości to 3,33 mld euro. Wraz z najnowszymi projektami, zatwierdzonymi w połowie roku, uzyskano już z unijnej kasy prawie 3,44 mld euro – na 21 inwestycji o wartości ponad
4 mld euro.

Skorzysta pasażer i ładunki częściej pojadą po torach

Efekty modernizacji będą korzystne dla pasażerów i gospodarki. Na trasach regionalnych i dalekobieżnych skrócą się czasy przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się też standard podróży koleją m.in. dzięki przebudowie stacji i przystanków oraz zastosowaniu udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności. Dzięki tym zmianom, linie kolejowe w Polsce staną się jeszcze bardziej zintegrowane z transeuropejską siecią kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.

Warszawski węzeł kolejowy

Warszawski węzeł kolejowy jest jednym z najintensywniej modernizowanych obszarów krajowej infrastruktury. Inwestycje finansowane z instrumentu CEF dotyczą zmian na linii Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447) oraz na tzw. linii obwodowej – na trzech liniach wokół stolicy (Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska – Warszawa Gołąbki).

Linia Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki, licząca 22 km, to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. W ciągu dobry przejeżdża nią 170 pociągów. Linia ma kluczowe znaczenie dla komunikacji aglomeracyjnej oraz regionalnej. Po zakończeniu inwestycji, na trasie będzie więcej pociągów, ich prędkość wzrośnie z 90 km/h do 120 km/h.

Na przystankach: Warszawa Ursus, Pruszków, Piastów, Brwinów, Milanówek oraz Warszawa Włochy perony będą bardziej komfortowe, wyposażone w wiaty, ławki, nowe oświetlenie
i oznakowanie. PLK wybudują także nowy przystanek w Parzniewie, dzięki temu mieszkańcy kolejnych miejscowości zyskają dostęp do kolei.

Na linii obwodowej będą zmiany, które ułatwią podróże i system komunikacji. Modernizowane są wiadukty nad ulicami Kasprzaka, Wolską, Górczewską i Obozową. Powstaje nowe przejście, kładka dla pieszych na wysokości ulicy Prądzyńskiego. Przybędą dwa przystanki Warszawa Obozowa i Warszawa Powązki. Wraz z budową, połączonego z metrem węzła przesiadkowego Warszawa Młynów, przy ulicy Górczewskiej zwiększą się możliwości komunikacyjne nie tylko dla mieszkańców stolicy. PLK planuje przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią (linia nr 20) w połowie 2018 roku. Całość prac, związanych
z przebudową linii 20, 507 i 507, potrwa do kwietnia 2019 roku.

Trzy konkursy

Po pierwszych dwóch rozdaniach środków z CEF, Polska otrzymała 2,63 mld euro dofinansowania, na 17 projektów o wartości 3,33 mld euro. Średnie wsparcie wynosiło 79 proc. Dzięki projektom zmodernizowane zostaną linie kolejowe o łącznej długości 790 km. Prace będą zrealizowane do 2020 roku.

Ze środków dostępnych w CEF, dofinansowane będą cztery kolejne projekty, które Komisja Europejska zaakceptowała pod koniec czerwca 2017 roku. Ich łączna wartość to prawie 1 mld euro, a kwota dofinansowania stanowi 82 proc. wartości. Modernizacja obejmie dodatkowe 167 km linii. Instrument CEF jest nowym mechanizmem unijnego dofinansowania, dla rozwoju infrastruktury transportowej w krajach członkowskich. Środki z programu CEF przeznaczane są na inwestycje infrastruktury z obszarów transportu, energetyki i telekomunikacji. W przypadku kolei dotyczą tworzenia szkieletowej sieci tras europejskich o wysokiej przepustowości.

Konkursy CEF to instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie do 2020 roku. Zastąpiono w ten sposób fundusze wydzielone z budżetu UE na rozwój transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Transeuropean Network Transport), czyli przeznaczonych na zapewnienie spójności terytorialnej oraz usprawnienie przepływu osób i towarów.

Instrument TEN-T służył koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W sieci bazowej TEN-T ustanowiono 10 korytarzy. Wśród nich jest korytarz Bałtyk – Adriatyk, którego część przebiega przez Polskę na odcinku Świnoujście/Szczecin – Poznań – Wrocław, a także korytarz Morze Północne – Bałtyk, który w Polsce znajduje się na odcinku Warszawa – Poznań – Frankfurt nad Odrą. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Wnioski beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów.

W konkursach mogą brać udział podmioty ze wszystkich państw członkowskich UE, jednak wymogiem jest, aby wnioski aplikacyjne zostały wcześniej zaakceptowane przez rząd państwa, z którego pochodzi zgłoszenie.

PKP PLK