PKP PLK wzmacnia współpracę z Czechami. Litwa ma być następna

28 października 2015, 09:59 Infrastruktura

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą ściślej współpracować z czeskim zarządcą infrastruktury SŽDC w kwestii rozwoju połączeń transgranicznych. W tym celu zostanie utworzona Polsko-Czeska Grupa Infrastrukturalna. List intencyjny w tej sprawie został podpisany we wrześniu podczas odbywających się w Gdańsku targów TRAKO przez zarządy polskiego i czeskiego zarządcy infrastruktury. 

– Grupa Infrastrukturalna będzie zajmowała się koordynacją współpracy w zakresie projektów transgranicznych dla polepszenia i poprawy jakości prowadzenia ruchu kolejowego na odcinkach ruchu transgranicznego oraz odcinkach tranzytu uprzywilejowanego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską – wyjaśnia Ireneusz Kluczyk, pełnomocnik zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. organizacji procesów rozkładów jazdy i eksploatacji.

Podstawowym zadaniem grupy jest działanie na rzecz likwidacji granic w transporcie kolejowym, a nie tylko na rzecz realizacji projektów w systemach narodowych. W tym celu zarządcy infrastruktury określili obszary wymagające ścisłej współpracy obu podmiotów. Jednym z najważniejszych będzie zapewnienie połączenia systemów zamawiania tras oraz elektronicznej wymiany danych. Pozwoli to na łatwiejsze i szybsze uruchamianie pociągów przekraczających granicę polsko-czeską. Kluczowe będą także kwestie związane z koordynacją rozkładów jazdy, które będą wymagały specjalnej troski przy realizacji działań inwestycyjnych po obu stronach granicy.

Sprawdzony model współpracy

Inicjatywa powołania grupy koordynującej współpracę polskiego i czeskiego zarządcy infrastruktury jest efektem pozytywnych doświadczeń związanych z efektów pracy Polsko-Niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej powołanej przez Polskie Linie Kolejowe i DB Netz AG.

Pod jej auspicjami powstały podgrupy robocze zajmujące się szczegółowo kwestiami związanymi z realizacją projektów transgranicznych na styku infrastruktur obu krajów, m.in. rozkładami jazdy i realizacją przewozów, kwestiami technicznymi, czy realizacją zadań inwestycyjnych. Te ostatnie koordynują wysiłki zarządców m.in. w kwestii modernizacji i elektryfikacji linii Bielawa Dolna – granica państwa – Horka – Knappenrode, czy też modernizacji i elektryfikacji linii Angermuende – Szczecin.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż działalność Polsko-Niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej zyskała uznanie w opinii Karela Vincka, komisarza UE ds. interoperacyjności. Swoje zadowolenie ze sprawnej koordynacji spraw infrastrukturalnych pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej Polski i Niemiec, jak i osiąganych dzięki takim działaniom efektów, wyrazili również na ostatnim Szczycie Kolejowym wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka oraz premier Brandenburgii Dietmar Woidke.

Litwa następna

Branża kolejowa wchodzi w nowy etap w swoim rozwoju i wymaga szczególnej uwagi i związanej z tym koordynacji na szczeblu techniczno-eksploatacyjnym, dlatego też podobną formułę współpracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą zainicjować w relacjach z litewskim zarządcą infrastruktury. Podczas spotkania delegacji PLK w Wilnie w sierpniu tego roku strona polska wyszła z inicjatywą utworzenia Polsko-Litewskiej Grupy Infrastrukturalnej, której przedmiotem działalności będą kwestie związane z eksploatacją infrastruktury na poziomie zarządców. Została opisana zasada działania Grupy oraz doświadczenia PLK zebrane na podstawie kooperacji z niemieckim zarządcą infrastruktury DB Netz AG. W swojej odpowiedzi na propozycję PLK strona litewska wyraziła zainteresowanie zacieśnieniem współpracy.

Źródło: PKP PLK