Jest plan zagospodarowania przestrzennego dla nowej kopalni na Lubelszczyźnie

22 sierpnia 2017, 10:45 Alert
Wizualizacja kopalni Jan Karski
Fot.: Prairie Mining. Wizualizacja kopalni Jan Karski

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca dwa projekty wydobywcze w Polsce, otrzymała informację o uchwaleniu przez Miasto Siedliszcze planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni Jan Karski – to jeden z warunków uzyskania koncesji wydobywczej. Wcześniej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich pod budowę infrastruktury naziemnej kopalni.

– Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego to znaczący krok przybliżający nas do złożenia wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Kontynuujemy bliską współpracę z lokalnymi oraz regionalnymi władzami i otrzymujemy silne wsparcie miejscowej społeczności. Kopalnia Jan Karski jest w tej chwili jednym z najbardziej zaawansowanych projektów tej skali na całej północnej półkuli. Jej budowa, wspólnie z naszym partnerem China Coal, przyniesie znaczące gospodarcze i społeczne korzyści dla całej Polski Wschodniej. Zamierzamy teraz uzyskać decyzję środowiskową, a następnie zgodnie z planem złożyć wniosek koncesyjny – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Fot.: Prairie Mining. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Jan Karski

Rada Miejska w Siedliszczu uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę kopalni Jan Karski w miejscowości Kulik. Uchwała została poprzedzona pozytywną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich na cele górnicze. Decyzja umożliwia wybudowanie na tym terenie kopalni wraz z infrastrukturą naziemną, która powstanie zgodnie z zatwierdzonym w maju 2017 r. przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie projektem zagospodarowania złoża oraz Bankowym Studium Wykonalności finalizowanym przez China Coal.

Uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to kolejny dokument niezbędny do złożenia kompletnego wniosku koncesyjnego, który zgodnie z polskimi przepisami, będzie się składał z projektu zagospodarowania złoża, pozytywnie zaopiniowanego przez Okręgowy Urząd Górniczy w maju 2017 r. oraz decyzji środowiskowej. Prairie planuje w najbliższych tygodniach zwrócić się o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Jej otrzymanie pozwoli Spółce na złożenie wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni węgla Jan Karski.

Głównym produktem przyszłej kopalni Jan Karski będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Aktualne ceny węgla koksującego typu 34 wynoszą 105 USD/t (FOB Australia), a węgla o niskiej zawartości popiołu, analogicznego z tym jaki produkowany będzie w kopalni Jan Karski, 140 USD/t (FOB USA).

Prairie Mining