Po siedmiu latach rusza kolejna runda wydawania koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

20 sierpnia 2015, 08:15 Alert

(Reuters/Piotr Stępiński)

Jak poinformowała 18 sierpnia Agencja Reuters, Wielka Brytania po raz pierwszy od siedmiu lat zaproponowała konkurs na koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego. Wśród zwycięzców konkursu znalazła się spółka IGas oraz francuska GDF Suez.

Pomimo protestów ekologów, premier David Cameron obiecał ,,zrobić dla gazu łupkowego wszystko, co jest w jego mocy” mając nadzieję, że pomoże to zmniejszyć zależność od importu energii i będzie generowało dodatkowe przychody z tytułu podatków.

W ramach nowej rundy udzielania koncesji, która odbyła się między 28 czerwca do 28 października 2014 roku wydano 27 nowych pozwoleń na poszukiwanie gazu łupkowego na konwencjonalnych blokach poszukiwawczych. Otrzymano 95 wniosków z 47 spółek na poszukiwania w 295 blokach naftowo-gazowych co świadczy o zainteresowaniu oraz badaniem niekonwencjonalnego paliwa w Wielkiej Brytanii.

Oprócz IGas oraz GDF Suez licencje zaoferowano takim spółkom jak Egdon Resources czy Cuardilla Resources a także szwajcarskiej spółce chemicznej INEOS.

– Jesteśmy zainteresowani tym, aby szybko posunąć się naprzód w planie oceny potencjału tych zasobów. Chcemy ustalić, czy możemy wydobywać w gaz w ilościach opłacalnych ekonomicznie – powiedział prezes INEOS Gary Haywood.

Druga grupa 132 bloków zostanie zaproponowana spółkom jesienią, Po nim powinna być dokonana ekspertyza ekologiczna.