Podgórska: Transformacja energetyczna wymusza innowacje

26 września 2019, 13:00 Energetyka

Podczas prezentacji o wpływie innowacji na transformację energetyczną, Joanna Podgórska, dyrektor departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG, powiedziała, że tak duża musi angażować się w nowe technologie i startupy.

Nadchodzą zmiany w miksie energetycznym

Sektor ropy i gazu to strategiczny obszar działalności państwa, a 20 procent największych globalnych firm na świecie to przedstawiciele sektora ropy i gazu. Wygenerowały one 4 procent światowego PKB, rzędu 3,28 mld dolarów. – Wciąż jednak sektor opiera się na węglu i ropie w 60 procentach. Musimy sobie zdać sprawę, że nadchodzą zmiany w układzie sił miksu energetycznego. Rola gazu zwiększy się jako paliwo przejściowe. Rozwój będzie napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na energię, dekarbonizację oraz dążenie do gospodarki niskoemisyjnej, konieczność redukcji kosztów w obszarze poszukiwania i wydobycia złóż, a także naciski regulacyjne – powiedziała.

Dodała, że 45 procent ekspertów branży uważa, że digitalizacja będzie priorytetem. – Dzięki konkretnym danym będziemy wiedzieć jak dodatkowo możemy je wykorzystać – przyznała.

Jako wykorzystanie gazu podała rewolucje wodorową, który jest wytwarzany z paliw kopalnych na obecnym etapie, a prace trwają nad wykorzystaniem wodoru z OZE. Podobnie jest z metanem z pokładu węgla, który jest cennym surowcem i problemem branży górniczej. Kolejny kierunek to LNG, które może być paliwem do produkcji wielkoskalowej energetyki.

Joanna Podgórska wymieniała OZE jako wyzwanie dla sektora ropy i gazu, a także znaczenie prosumentów, których udział wzrośnie w kolejnych latach o kilkadziesiąt procent.

Jako kolejny trend wspomniała Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym i zarządzanie odpadami. – Chodzi tu o ograniczanie emisji i wykorzystanie ciepła odpadowego oraz jego zagospodarowanie przy kogeneracji i trigeneracji, co robi PGNiG. – Wiąże się z tym także efektywność energetyczna, a UE zakłada wzrost tejże o 35 procent w kolejnych kilku latach do 2030 roku.

Wspomniała także o pracach PGNiG nad pojazdami bezzałogowymi czy technologiami satelitarnymi, które pomogą przy rozpoznaniu złóż i geologii. Dodała, że mniejsze przedsiębiorstwa widzą czasem więcej, są bardziej elastyczne, co tworzy środowisko dla innowacji. Kluczem do sukcesu mają być kadry przyszłości, dopasowanie procesów i procedur, dobór adekwatnych narzędzi i wreszcie dedykowane środki.

– W 2018 roku nakłady firm sektora na działalność B+R wyniosły 94 mld dolarów – dodała. W Polsce w badania sektora i rozwoju inwestują największe firmy w Polsce.

PGNiG przygotowało raport o innowacjach w sektorze gazu, paliw i energii

Opracował Bartłomiej Sawicki