Podsumowanie prac postojowych w Grupie Azoty Kędzierzyn

6 sierpnia 2015, 12:55 Alert

(Grupa Azoty)

Po intensywnych pracach na przełomie czerwca i lipca został zakończony letni postój remontowy w Grupie Azoty Kędzierzyn.
Zgodnie z planowanym zakresem zrealizowano ponad 2350 zadań obejmujących prace remontowe, czynności dozorowe, przeglądowe i konserwacyjne. Głównym zadaniem limitującym czas postoju była wymiana wnętrza Reaktora R-1001 (Wydział Amoniaku Jednostki Produkcyjnej Nawozy) realizowana w ramach Planu Działalności Inwestycyjnej.
Planowane zadania wraz z szeregiem prac pomocniczych zrealizowano przed planowanym terminem, umożliwiając wcześniejszy rozruch produkcyjny wytwórni amoniaku.
Grupa Azoty Kędzierzyn składa podziękowania swoim pracownikom, Grupie Azoty Automatyka sp. z o.o., Grupie Azoty Prorem sp. z o.o. oraz pozostałym firmom uczestniczącym w realizacji prac postojowych za zaangażowanie, bez którego sprawna realizacja zadań nie byłaby możliwa.