Pokolenie Z wierzy w poprawę sytuacji na rynku pracy w Polsce

28 maja 2024, 13:00 Alert

Według najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” opublikowanego przez Personnel Service, czterech na dziesięciu przedstawicieli tzw. pokolenia Z uważa, że ich sytuacja na rynku pracy w Polsce poprawi się w tym roku. To najwyższy odsetek w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Wyniki pokazują, że młodzi pracownicy są pełni optymizmu i gotowi na zmiany. Co trzecia osoba do 24. roku życia planuje nawet zmienić pracę, licząc na wyższe zarobki i nowe umiejętności.

Raport wskazuje, że pokolenie Z ma odmienne oczekiwania i potrzeby niż starsze generacje. Młodzi pracownicy są ambitni, ale nie chcą poświęcać całego życia zawodowego. Wprowadzenie elastycznych form pracy, atrakcyjnych programów rozwoju zawodowego oraz konkurencyjnych wynagrodzeń i benefitów jest kluczowe dla zatrzymania ich zaangażowania w miejscu pracy.

Najmłodsi pracownicy są również świadomi przyspieszającej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji. Mimo to, większość z nich planuje zdobyć nowe kompetencje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednakże, mimo optymizmu, obawy związane z rosnącą konkurencją ze strony Ukraińców są obecne – 20 proc. respondentów z pokolenia Z uważa, że może to zagrozić ich miejscom pracy.

Badanie przeprowadzone przez Personnel Service na panelu badawczym Ariadna pokazuje, że młodzi pracownicy mają wysokie oczekiwania finansowe i oczekują różnorodnych benefitów. Podwyżki wynagrodzenia i premie finansowe są najważniejsze dla nich, podobnie jak dodatkowe dni wolne i skrócenie tygodnia pracy. Warto zauważyć, że choć oczekiwania młodych pracowników są wysokie, nie zawsze są one zgodne z ofertami firm. Tylko 35 proc. osób do 24. roku życia otrzymuje benefity pozapłacowe, co wskazuje na rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością.

Raport Personnel Service podkreśla konieczność reakcji pracodawców na rosnące oczekiwania młodych pracowników, aby zatrzymać talenty i zmniejszyć ryzyko rotacji. Dostosowanie się do potrzeb pokolenia Z może być kluczowe dla sukcesu firm na rynku pracy w Polsce.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Hetmański:  Na wczoraj potrzebujemy planu sprawiedliwej transformacji dla kopalń i sektorów powiązanych (ROZMOWA)