Pół miliarda złotych na poprawę ruchu kolejowego na Śląsku

3 grudnia 2015, 09:29 Alert

(PKP Polskie Linie Kolejowe)

Podróż koleją na Śląsku będzie szybsza i bezpieczniejsza. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizacje ważnych linii kolejowych na Śląsku, na odcinku Chybie – Nędza/Turze. Za ponad 0,5 mld zł odnowione zostanie 60 km linii, 30 obiektów inżynieryjnych, 17 stacji i przystanków.

Planowana inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla regionu. Prace wpłyną na wzrost znaczenia kolei aglomeracyjnej na Śląsku, a pociąg stanie się konkurencyjnym środkiem transportu. Po zakończeniu prac zwiększy się przepustowość linii, a pociągi pojadą 100 km/h, co wpłynie na skrócenie czasu przejazdu w komunikacji pasażerskiej i płynny przejazd pociągów towarowych.

Celem ujętych w przetargu prac jest rewitalizacja linii kolejowych na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego – istotnego fragmentu południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Trasa jest odciążeniem dla magistrali kolejowej E 30 wschód – zachód. Prace dotyczą linii nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze.

W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 60 km linii kolejowej. Prace obejmą w różnym zakresie stacje: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowie, Żory, Warszowice i przystanki: Turze, Nędza Wieś, Jejkowice, Ciepłownia, Studzionka, Strumień, Dębina, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Piaski. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji 18 odnowionych i komfortowych peronów. Obiekty będą wyposażone w elementy małej architektury i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Ochronę przed hałasem pochodzącym z torowiska zapewnią ekrany akustyczne, które powstaną w miejscach wyznaczonych na podstawie badań. Inwestycja obejmuje również rewitalizację 30 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów).

W ramach prac wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i przebudowa przejazdów kolejowych wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Nowe rozjazdy, które wyposażone będą w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie.

Przetarg dla dobrych wykonawców

Ogłoszone 27 listopada postępowanie w formie przetargu ograniczonego pozwoli na wybranie sprawnych i dobrze przygotowanych wykonawców, co gwarantuje terminową realizację zadania. Projekt o wartości ponad 500 mln zł realizowany jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Realizację prac przewidziano na lata 2016-2019.

PLK dla Śląska

Ogłoszony przetarg, to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych na Śląsku, która ma na celu usprawnienie ruchu kolejowego w bardzo ważnym społecznie i gospodarczo województwie. Na Śląsku PLK modernizacją obejmuje ok. 600 km torów. Dotychczas spółka przeznaczyła na ten cel ponad 2,5 mld zł, a w najbliższych latach planuje zrealizować inwestycje za 9 mld zł.