Polacy będą ćwiczyć przeciwdziałanie atakom terrorystycznym

12 maja 2015, 09:34 Alert

(MON)
We wtorek przeprowadzone zostanie ćwiczenie taktyczno-specjalne przeciwdziałania atakom terrorystycznym z powietrza i morza.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych cyklicznie prowadzi ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pk. RENEGADE  – KAPER. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur współdziałania oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza.

Scenariusz ćwiczenia zakłada możliwość dokonania ataków terrorystycznych na obiekty infrastruktury krytycznej, a także morskiej oraz ważne obiekty użyteczności publicznej z użyciem statku powietrznego lub jednostki pływającej opanowanej przez terrorystów. Ćwiczenie zostało tak przygotowane, aby hipotetyczne zdarzenia scenariusza były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym. Jednocześnie w ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności w wybranych regionach kraju. Taki sposób prowadzenia ćwiczenia wiąże się z realnymi oznakami wystąpienia ataku terrorystycznego a także zaangażowaniem służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny, co może wywołać pewien niepokój społeczny.

Ćwiczenie poprzedzone zostanie działaniami ze strony funkcjonariuszy i jednostek Morskiego Oddziału Straży Granicznej ukierunkowanymi na neutralizację zagrożenia terrorystycznego  do wyczerpania posiadanych sił i środków.

W ćwiczenie zaangażowane są zarówno Siły Zbrojne RP jak i struktury układu pozamilitarnego, które wykonując swoje zadania mają wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja, Straż Graniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd Morski oraz administracja rządowa.

***

Od początku 2014 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ pełni rolę Centrum Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej, a tym samym odpowiada za planowanie, dowodzenie wojskami oraz współpracę z elementami pozamilitarnymi w działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru lub usuwania ich skutków. Dowództwo wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich dowodzi siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu jej ochrony, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej ochraniającego obszary morskie.

Realizując swoje ustawowe obowiązki Dowództwo cyklicznie prowadzi ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego.