Polacy dyskutowali z Amerykanami o bezpieczeństwie w Europie

4 grudnia 2015, 08:10 Alert

(BBN)

W czwartek 3 grudnia br. dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi płk Jarosław Kraszewski wraz doradcą Prezydenta RP prof. Andrzejem Zybertowiczem przyjęli delegację amerykańską pod przewodnictwem Dyrektora Wywiadu Obrony Biura Podsekretarza Obrony USA Garry’ego Paula Reida.

Tematem spotkania była sytuacja bezpieczeństwa w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do wschodniej flanki NATO. Omówiono implikacje dla bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wynikające z rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, zamachów terrorystycznych w Paryżu oraz aktywności tzw. Państwa Islamskiego. Ważnym elementem dyskusji była również tematyka skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym – poniżej progu wojny.

Strony wyraziły zainteresowanie pogłębieniem współpracy w zakresie wymiany strategicznych informacji dotyczących wyzwań bezpieczeństwa dla obszaru transatlantyckiego.