Polak pokieruje Wspólnotą Energetyczną i pomoże zintegrować Ukrainę oraz Mołdawię

1 grudnia 2021, 09:30 Alert

Polacy powoli, ale konsekwentnie zyskują stanowiska w instytucjach unijnych. Po przewodniczącym organizacji, która zdecyduje o przyszłości gazociągów w Europie, zyskali fotel dyrektora sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, która integruje państwa jak Ukraina czy Mołdawia w energetyce.

Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.
Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.

Rada ministerialna Wspólnoty Energetycznej wybrała na dyrektora Sekretariatu Artura Lorkowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wspólnota to zagraniczny wymiar polityki energetyczno-klimatycznej. Wspiera harmonizację prawa unijnego na rynkach energii i gazu krajów stowarzyszonych spoza Unii Europejskiej jak Ukraina czy Mołdawia.

Sukces Polski we Wspólnocie Energetycznej to kolejny dobry sygnał po wyborze Piotra Kusia z Gaz-System na dyrektora generalnego ENTSOG, czyli stowarzyszenia operatorów sieci przesyłowych gazu, które będzie nadawało ton regulacjom klimatycznym, które mogą zdecydować o przyszłości gazociągów w Europie.

Wojciech Jakóbik