Tauron: Nowy projekt Polityki Energetycznej Polski zbieżny z celami Grupy

23 listopada 2018, 14:45 Alert
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju realizowanymi przez Grupę Tauron.

Według zaprezentowanego dziś projektu PEP podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2040 roku będzie węgiel stanowiący 60 procent miksu energetycznego. Energetyka węglowa będzie dostosowywana do regulacji Unii Europejskiej. Grupa Tauron podtrzymuje, że ostatnią inwestycją w duże źródło węglowe jest blok o mocy 910 MW w Jaworznie, jednocześnie deklarując dalszą modernizację i poprawę efektywności aktywów wytwórczych i wydobywczych.

Grupa Tauron pozytywnie odnosi się do akcentowanej w projekcie PEP kwestii bezpiecznej transformacji Śląska w perspektywie społecznej i gospodarczej. Grupa Tauron wierzy w możliwość sprawiedliwej transformacji obszarów przemysłowych w Europie.

Projekt nowej PEP dużą wagę przywiązuje do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Grupa Tauron podtrzymuje zainteresowanie inwestycjami w OZE – tak w instalacje fotowoltaiczne, jak i lądowej i morskiej energetyki wiatrowej.

W związku z ogłoszeniem projektu Polityki Energetycznej Polski i planowanymi zmianami regulacyjnymi, jak i wynikami aukcji rynku mocy, Tauron podjął prace nad aktualizacją „Strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025″ w zakresie kształtowania miksu wytwórczego. Aktualizację strategii Tauron przedstawi po pierwszym kwartale 2019 roku.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 roku akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Tauron