Poziomy alertów smogowych zostaną obniżone o połowę

18 września 2019, 09:30 Alert
smog powietrze
Dym z komina,. fot. Pixabay

Już podczas najbliższego sezonu grzewczego mają obowiązywać nowe alerty smogowe – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Alerty będą ogłaszane wcześniej

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez gazety w Ministerstwie Środowiska wynika, że alarmy smogowe będą ogłaszane, gdy pył zawieszony PM10 osiągnie poziom 150 mikrogramów na m sześc. (wartość średniodobowa), a nie 300, jak jest obecnie. Informacja o smogu będzie podawana, gdy PM10 osiągnie poziom 100 mikrogramów na 1 m sześc. w miejsce obecnych 200 mikrogramów.

Gazeta Prawna przypomina, że kwestie alertów smogowych zwarte są w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, którego nowelizacja przygotowywana jest przez resort środowiska w uzgodnieniu z ministrem zdrowia.

Dziennik Gazeta Prawna

Będą kary za brak postępów walce ze smogiem