Wójcik: LNG i węgiel na Antypodach. Polska w awangardzie otwarcia na Australię

20 sierpnia 2018, 07:30 Energetyka
Prezydent Andrzej Duda z małżonką w Australii
Prezydent Andrzej Duda z małżonką w Australii. Fot. Prezydent.pl

Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który przyjechał do Australii tuż po rozpoczęciu negocjacji umowy o wolnym handlu UE z Antypodami – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.

Oficjalna wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Australii ma mieć znaczący wymiar gospodarczy. Prezydent zainauguruje w stolicy tego kraju Polsko-Australijskie Forum Energetyczne, poświęcone współpracy biznesowej w sektorze zasobów naturalnych i energii. Szczególnie interesująco zapowiada się aktywność Forum w obszarze nowoczesnych technologii i innowacji tych sektorów, w tym branż: wydobycia gazu, LNG, górnictwa węgla kamiennego oraz wytwarzania energii.

Mocne zaplecze profesjonalne dla Prezydenta RP

Z polskiej strony w tym szczególnym wydarzeniu – które zainicjował polski Prezydent – udział weźmie przedstawiciel Ministerstwa Energii, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw górnictwa Grzegorz Tobiszowski. W sobotę 18 sierpnia do delegacji dołączyli m.in. przedstawiciele polskich spółek górniczych i energetycznych – przede wszystkim PGNiG, Gaz-System, Polskie LNG, Jastrzębska Spółka Węglowa, Famur oraz Węglokoks. W Forum wezmą udział także przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ich partnerami mają być australijscy przedstawiciele sektorów energii i górnictwa węglowego. Podczas Forum mają być podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy polskimi podmiotami i ich australijskimi partnerami. Prezydent Duda podkreślił, że „jest już czas na to, żebyśmy realizowali ekspansję gospodarczą i polityczną na cały świat. (…) Chcemy namawiać polskich przedsiębiorców do inwestowania poza granicami i zapraszać aktywnie inwestorów spoza polskich granic” – podkreślił.

Wymiar unijny

Dlatego Prezydent RP zamierza spotkać się z przedsiębiorcami australijskimi, którzy już inwestują i chcą inwestować w Polsce.  A to spotkanie będzie mieć także szerszy wymiar i szczególne znaczenie. Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który przyjechał do Australii tuż po rozpoczęciu negocjacji umowy o wolnym handlu UE z Antypodami.

Niektóre z polskich firm są już obecne w Australii, mają kontakty z partnerami biznesowymi i naukowymi tego kraju. Australijscy przedsiębiorcy pojawili się w Polsce, zainteresowani zwłaszcza naszymi zasobami węgla kamiennego. Jastrzębska Spółka Węglowa może do końca sierpnia  tego roku zakończyć analizy w sprawie potencjalnej współpracy przy projektach węglowych Prairie Mining w Polsce.

Australia jako gracz na globalnym rynku LNG

Tu należy podkreślić rosnącą rolę Australii jako jednego z największych graczy na rynku gazu skroplonego. Korzystającego z boomu rewolucji łupkowej i na tym fundamencie rozbudowującym potencjał produkcyjny LNG. Australia już w 2010 roku mogła eksportować ponad 18 mln ton gazu skroplonego rocznie. Obecnie, na progu II półrocza 2018 r. Australia jest w stanie produkować rocznie ok. 63 mln ton LNG. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne największe dostawy australijskiego LNG są i będą kierowane do państw Azji. W tym – do Indii oraz Korei Południowej. Jednak wzrost australijskiej oferty LNG będzie mieć duże znaczenie dla globalnego rynku, utrzymania równowagi cen oraz popytu i podaży zwłaszcza w sytuacji zagrożeń dostaw z obszaru Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu oraz sankcji wobec Iranu.

Konsekwencją takiej sytuacji jest rosnące zainteresowanie wielu światowych firm australijskim niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego. Co zapewne pociągnie za sobą znaczny postęp w technologii wydobycia i skraplania. W takim kontekście trzeba oceniać obecność w zespole towarzyszącym w Australii Prezydentowi RP szefów takich polskich firm jak PGNiG, Polskie LNG i Gaz-System. A także naszych geologów i inżynierów.

Ułatwieniem dla przyszłej intensywnej współpracy gospodarczej z biznesem australijskim będzie zapowiedziane w ramach wizyty otwarcie Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney. Naturalnie z udziałem Prezydenta RP.