ABW zatrzymała kolejnego szpiega, który podglądał infrastrukturę krytyczną

4 sierpnia 2023, 10:40 Alert

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 16. osobę podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Rosji. To 39-letni obywatel Białorusi brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Ponadto realizował też działania propagandowe na rzecz Kremla.

Źródło: Freepik
Źródło: Freepik

Zatrzymany 1 sierpnia przez ABW mężczyzna to 39-letni obywatel Białorusin Mikhail A. Jest on kolejną zidentyfikowaną osobą działającą w ramach grupy przestępczej wykonującej zadania na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Mężczyzna częściowo przyznał się do popełnienia ww. czynów.

Mikhail A. przyjechał do Polski w 2021 roku. Nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej. Z uzyskanych informacji wynika, że za realizację wymierzonych w bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej zadań, polegających m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, w tym obszarów i obiektów militarnych oraz portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych otrzymywał systematyczne wynagrodzenie.

Realizując zlecone zadania, zachowywał środki ostrożności utrudniające jego identyfikację i wykrycie. Mężczyzna często zmieniał środki łączności i niszczył ślady swojej działalności przestępczej. Zatrzymany miał świadomość, że za wykonywane przez niego na terytorium RP zadania rozpoznawcze grozi mu kara pozbawienia wolności.

Działania ABW pozwoliły na zidentyfikowanie sabotażowo-dywersyjnej siatki szpiegowskiej, której aktywność polegała na prowadzeniu na terenie RP działań w zakresie rozpoznawania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej, monitorowaniu i dokumentowaniu transportów z pomocą militarną i humanitarną dla Ukrainy, przygotowań do wykolejenia pociągów wiozących pomoc dla Ukrainy, podpaleń posesji i aut oraz pobicia osób, a także działalności propagandowej mającej na celu podburzanie nastrojów przeciwko narodowi ukraińskiemu oraz przeciwko udzielaniu przez Polskę pomocy Ukrainie.

Dotychczas w ramach śledztwa zatrzymano 16 osób. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawa jest dynamiczna i rozwojowa. ABW kontynuuje działania mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących aktywności siatki szpiegowskiej oraz wykrycie wszystkich powiązanych z nią osób. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań w sprawie.

Biuro Prasowe Ministra Koordynatora Służb Specjalnych / Jacek Perzyński

Wojtasik: Komunikaty o aresztowaniu szpiegów rosyjskich to przestroga dla reszty kolaborantów (ROZMOWA)