Polska i Białoruś rozmawiają o Puszczy Białowieskiej

31 maja 2019, 15:45 Alert
Fot. Ministerstwo Środowiska
Fot. Ministerstwo Środowiska

W dniach 30 – 31 maja minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Małgorzata Golińska udali się na Białoruś. Wizyta miała na celu rozwój polsko-białoruskich relacji dwustronnych w trzech kluczowych obszarach: ochrona Puszczy Białowieskiej, procedura ocen oddziaływania na środowisko oraz wspólnych zasobów wodnych.

Minister Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Małgorzata Golińska odwiedzili Park Narodowy Białowieżskaja Puszcza wraz z delegacją Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Białorusi. Następnie odbyło się spotkanie bilateralne z białoruskim ministrem Andriejem Chudykiem oraz wiceministrem Andrejem Chmielem. Spotkanie dotyczyło współpracy Białowieskiego Parku Narodowego z Parkiem Narodowym Białowieżskaja Puszcza oraz prac polsko-białoruskiej Komisji do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że współpraca z Białorusią ma dla nas wymiar współpracy dobrosąsiedzkiej, co podkreślamy w czasie prac polsko-białoruskiej Komisji do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Współpraca Białowieskiego Parku Narodowego z Parkiem Narodowym Białowieżskaja Puszcza ma charakter ścisły i stały, a wymiana informacji między parkami, w zakresie zarządzania obydwoma obiektami, odbywa się na podstawie prawa krajowego – dodał minister Kowalczyk.

Podczas spotkania wiceminister Małgorzata Golińska podkreśliła, że bardzo istotna i perspektywiczna jest współpraca polsko-białoruska szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

Nasza współpraca charakteryzuje się zrozumieniem i wzajemną pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony oraz zrównoważonego użytkowania Parku Narodowego Puszcza Białowieska – mówiła wiceminister.

Drugiego dnia wizyty minister Kowalczyk spotkał się w Grodnie z gubernatorem Obwodu Grodzieńskiego Władimirem Kravcovem oraz odwiedził Polską Macierz Szkolną na Białorusi. Na zakończenie wizyty w Grodnie delegacja ministerstwa środowiska spotkała się przedstawicielami mniejszości polskiej na Białorusi.

Ministerstwo Środowisko