Polska i Białoruś rozmawiają o Puszczy Białowieskiej

31 maja 2019, 15:45 Alert

W dniach 30 – 31 maja minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Małgorzata Golińska udali się na Białoruś. Wizyta miała na celu rozwój polsko-białoruskich relacji dwustronnych w trzech kluczowych obszarach: ochrona Puszczy Białowieskiej, procedura ocen oddziaływania na środowisko oraz wspólnych zasobów wodnych.

Fot. Ministerstwo Środowiska
Fot. Ministerstwo Środowiska

Minister Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Małgorzata Golińska odwiedzili Park Narodowy Białowieżskaja Puszcza wraz z delegacją Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Białorusi. Następnie odbyło się spotkanie bilateralne z białoruskim ministrem Andriejem Chudykiem oraz wiceministrem Andrejem Chmielem. Spotkanie dotyczyło współpracy Białowieskiego Parku Narodowego z Parkiem Narodowym Białowieżskaja Puszcza oraz prac polsko-białoruskiej Komisji do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że współpraca z Białorusią ma dla nas wymiar współpracy dobrosąsiedzkiej, co podkreślamy w czasie prac polsko-białoruskiej Komisji do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Współpraca Białowieskiego Parku Narodowego z Parkiem Narodowym Białowieżskaja Puszcza ma charakter ścisły i stały, a wymiana informacji między parkami, w zakresie zarządzania obydwoma obiektami, odbywa się na podstawie prawa krajowego – dodał minister Kowalczyk.

Podczas spotkania wiceminister Małgorzata Golińska podkreśliła, że bardzo istotna i perspektywiczna jest współpraca polsko-białoruska szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

Nasza współpraca charakteryzuje się zrozumieniem i wzajemną pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony oraz zrównoważonego użytkowania Parku Narodowego Puszcza Białowieska – mówiła wiceminister.

Drugiego dnia wizyty minister Kowalczyk spotkał się w Grodnie z gubernatorem Obwodu Grodzieńskiego Władimirem Kravcovem oraz odwiedził Polską Macierz Szkolną na Białorusi. Na zakończenie wizyty w Grodnie delegacja ministerstwa środowiska spotkała się przedstawicielami mniejszości polskiej na Białorusi.

Ministerstwo Środowisko