TAG: Puszcza Białowieska

Komitet UNESCO wzywa nowy rząd do naprawienia szkód wyrządzonych w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o masowe wycinki, które prowadzono w 2017 roku […]
Ruszają prace nad zintegrowanym planem zarządzania Puszczą Białowieską. Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) zaznacza, że jest to kolejny […]
W dniach 30 – 31 maja minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Małgorzata Golińska udali się na Białoruś. Wizyta miała na celu rozwój […]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej grozi Polsce karą 100 tysięcy euro dziennie w razie dalszej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.
– Cieszy fakt, że sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To organ, który jest powoływany do rozstrzygania sporów […]
Od marca 2016 r. trwa realizacja „Programu dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000”.
Ministerstwo Środowiska odpowiedziało Komisji Europejskiej na pismo w sprawie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiło w nich argumenty oparte na […]
Wciąż trwa konflikt między Brukselą a Warszawą ws. Trybunału Konstytucyjnego, ale teraz pojawił się kolejny. Tym razem Polska mogła […]
KOMENTARZ Anna Ogniewska Ekspertka Greenpeace ds. energetyki odnawialnej Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w tempie […]
(Ministerstwo Środowiska) Podpisanie Porozumienia Paryskiego oraz inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej to jedne z tematów konferencji prasowej […]
(Greenpeace/Ministerstwo Środowiska) Dziś rano aktywiści Greenpeace rozwiesili na budynku Ministerstwa Środowiska transparent z apelem o ochronę […]
12 marca w gmachu Senatu RP w Warszawie i 13 marca na terenie Puszczy Białowieskiej odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Puszcza Białowieska […]
Ochrona przyrody w Polsce musi opierać się na naukowych podstawach i nie może być przedmiotem politycznych rozgrywek – Fundacja Greenpeace […]
W opublikowanym na stronie Ministerstwa Środowiska komunikacie resort poinformował, że nie wpłynęły żadne nowe dokumenty w sprawie aneksu do […]
Spełnia się czarny scenariusz dla Puszczy Białowieskiej: do ministra środowiska właśnie trafiają dokumenty umożliwiające wielokrotne […]