Czesi chcą kary za Turów. Polacy powołują zespół negocjacyjny

15 czerwca 2021, 16:00 Alert

Czechy zawnioskowały w Trybunale Sprawiedliwości UE o zasądzenie kary w wysokości 5 mln euro dziennie za brak natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów. Wczoraj czeskie ministerstwo środowiska wysłało do Polski tekst zaproponowanej umowy dotyczącej rozwiązania sporu o Kopalnię Turów Jednocześnie rząd przyjął uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończenia w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Republiką Czeską dotyczącego Kopalni Węgla Brunatnego Turów, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Odkrywka w Turowie

Czesi chcą 5 mln euro kary dziennie

O czeskim wniosku poinformował TSUE na swoim koncie na Twitterze. Czeski rząd w ubiegłym tygodniu zobowiązał swojego przedstawiciela przed TSUE do złożenia wniosku o ukaranie Polski za nierespektowanie zalecenia Trybunału, które nakazywało natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w Kopalni Turów. Polska strona nie podporządkowała się temu uważając, że działanie to przyniesie negatywne konsekwencje dla krajowego systemu elektroenergetycznego, ponieważ brak wydobycia węgla w kopalni Turów oznacza jednoczesne wstrzymanie pracy pobliskiej elektrowni, która napędzana jest pozyskiwanym nieopodal węglem brunatnym.

Niebawem ruszyć mają negocjacje na szczeblu rządowym na temat rozwiązania problemu turoszowskiej kopalni. Czesi oczekują m.in zadośćuczynienia finansowego w wysokości około 50 mln euro.

Polacy powołują komisję negocjacyjną

Jednocześnie rząd przyjął uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończeniaw sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Republiką Czeską dotyczącego Kopalni Węgla Brunatnego Turów, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Zobowiązuje one do podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską „zgodnie z interesem politycznym Polski”, w szczególności dotyczących strategii prowadzonego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym również wykonywania dotychczasowych i przyszłych postanowień, a także wyroku i rozwiązania sporu na drodze ugody z Republiką Czeską.

Rada Ministrów zobowiązała do tego Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych, Michała Kurtykę, ministra klimatu i środowiska, Zbigniewa Rau, ministra spraw zagranicznych, oraz Konrada Szymańskiego, ministra do spraw Unii Europejskiej.

Twitter/Rząd RP/Mariusz Marszałkowski/Bartłomiej Sawicki/Michał Perzyński

Sawicki: Czeski film o odkrywce w Turowie