font_preload
PL / EN
Alert 1 grudnia, 2017 godz. 15:45   
REDAKCJA

Polska eksportuje górnicze know-how. JSW i Węglokoks wchodzą do Indii

węgiel

– Jeszcze dwa lata temu trudno było sobie wyobrazić, że polskie firmy związane z naszym górnictwem mogą prezentować ofertę, która zainteresuje zagranicznych partnerów. Polskie górnictwo było w kryzysie, jednak udało nam się ustabilizować sytuację w sektorze i dziś, zarówno nasze firmy, jak i naukowcy mają potencjał do tego, żeby śmiało rozwijać współpracę z zagranicznymi podmiotami – komentuje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podpisanie umów o biznesowej współpracy pomiędzy polskimi i indyjskimi firmami górniczymi.

28 listopada 2017 r. JSW i Pebeka, a 29 listopada 2017 r. Węglokoks, podpisały listy intencyjne o współdziałaniu z firmami indyjskimi. Deklaracje obejmują ofertę usług polskich firm, tzn. wykonywanie specjalistycznych robót montażowych, współpracę w zakresie drążenia tuneli, budowy metra, budowę kopalń „pod klucz”- łącznie z dostawą, remontami i dzierżawą maszyn górniczych.

Dodatkowo Węglokoks podpisał porozumienie typu government-government, które ustanawia spółkę przedstawicielem firm okołogórniczych, a także umożliwia tworzenie konsorcjów wspólnie z wieloma, również prywatnymi firmami działającymi w sektorze handlu surowcami i na rynku okołogórniczym. Porozumienie dotyczy szerokiego wachlarza usług od zaprojektowania, po obsługę, eksploatację zakładów górniczych oraz prowadzenie szkoleń i audytów.

Wiceminister Tobiszowski z satysfakcją odniósł się do faktu, że nasza branża górnicza zaczęła być postrzegana jako wiarygodny partner, a jej oferta jest atrakcyjna i konkurencyjna również poza granicami naszego kraju. – Obecnie polskie firmy podejmują kolejne kroki ku temu, aby podbijać również zagraniczne rynki. Trzeba mieć odwagę podejmować śmiałe i czasem trudne decyzje, aby w przyszłości osiągać kolejne sukcesy – skomentował. – Podpisane porozumienia dają nadzieję na dalszy rozwój branży i zdobywanie kolejnych partnerów również z zza granicy – podkreślił wiceminister.

Ministerstwo Energii