Eurelectric: Polska oparta na węglu potrzebuje planu inwestycji

19 września 2018, 12:00 Energetyka
Marion Labaut – EURELECTRIC
Marion Labaut - EURELECTRIC

Komisja Europejska pracuje obecnie nad planem ograniczenia emisji do 2050 roku, do którego w znacznym stopniu ma przyczynić się sektor energetyczny – powiedziała Marion Labaut reprezentująca EURELECTRIC podczas IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Marion Labaut przedstawiła opracowany trzy scenariusze dekarbonizacji. – Pierwszy zakłada 80 procent, drugi to 90, a trzeci 95 procent. Świadczy to o skali ambicji Unii Europejskiej w wypełnianiu postanowień Porozumienia paryskiego w ograniczaniu emisji CO2. Żeby osiągnąć najbardziej optymistyczny wynik, założono wzmożoną współpracę międzynarodową w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, ale każdy z nich zakłada przyspieszenie prac w porównaniu ze stanem obecnym – powiedziała.

-Ważnym narzędziem będą regulacje promujące ekologiczne technologie i paliwa, trzeba też będzie przekonać konsumentów, żeby woleli przesiąść się do samochodów elektrycznych. Każdy z krajów jest w innym punkcie w walce ze zmianami klimatu; Polska jest w dużym stopniu zależna od energetyki węglowej i będzie potrzebowała dużego planu inwestycji, nad czym pracujemy. W innej sytuacji jest Norwegia, gdzie rozwinięte są odnawialne źródła energii – dodała.

Od 1990 do 2015 roku emisje CO2 w Unii Europejskiej spadały średnio o 1 proc. – Jeśli chcemy osiągnąć cele z Porozumienia paryskiego, do 2050 roku będą musiały się one zmniejszać co najmniej o 4 proc. każdego roku. To wielkie wyzwanie dla technologii i całych społeczeństw. Kluczową rolę odegra tu kwestia efektywności energetycznej na poziomie Unii Europejskiej. Zakładamy też wzrost znaczenia energii elektrycznej dla postępu dekarbonizacji. Przyglądamy się też innym technologiom neutralnym węglowo, jak wodór, który będzie miał duże znaczenie w transporcie. Myślimy o elektryfikacji niektórych krótkich tras powietrznych, kolejnym problemem będą emisje CO2 z transportu wodnego – podkreśliła na zakończenie.