Wiceminister przedsiębiorczości odwiedził Qatargas

14 marca 2019, 06:00 Alert
Tankowiec LNG Qatargas
Tankowiec LNG firmy Qatargas

Nowe możliwości współpracy gospodarczej i inwestycyjnej pomiędzy Polską a Katarem w kontekście dobrej sytuacja gospodarczej Polski, dynamicznego rozwoju Kataru oraz rosnącej systematycznie wymianie handlowej między naszymi krajami – to główne punkty rozmów podczas wizyty wiceministra przedsiębiorczości i technologii Marcina Ociepy w Dosze w dniach 11 – 13 marca.

W 2018 r., PKB Polski wzrósł w skali roku o 5,1% po wzroście o 4,8% w 2017 r., co stanowiło jeden z najlepszych wyników w UE. Czyni to Polskę wyjątkowo atrakcyjnym partnerem gospodarczym w UE. Z kolei Katar – silne gospodarczo państwo regionu – dzięki umowie między PGNiG a Qatargas Operating Company Ltd. stał się strategicznym partnerem w dywersyfikacji dostaw gazu na potrzeby Polski. Wiceminister Marcin Ociepa spotkał się z ministrem Handlu i Przemysłu Kataru – Ali bin Ahmed Al Kuwarim, aby rozmawiać o nowych możliwościach współpracy. Obszary szczególnie perspektywicznie w relacjach gospodarczych pomiędzy dwoma krajami to technologie finansowe, usługi budowlane i transport oraz produkcja żywności.

Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski i Kataru sprzyja zacieśnieniu polsko-katarskich relacji handlowych. Chcielibyśmy, aby Katar dołączył do grona państw, z którymi Polska prowadzi wielopłaszczyznową współpracę gospodarczą – podkreślił wiceminister Marcin Ociepa.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii odwiedził także Qatar Stock Exchange, Qatar Investment Authority i Qatar Development Bank, gdzie odbył serię rozmów z kierownictwem instytucji – między innymi prezesem giełdy Rashidem Ali AL Mansoori. Istotnym ich punktem było podpisane w lutym br. porozumienie między polską Giełdą Papierów Wartościowych a Qatar Stock Exchange inicjujące współpracę pomiędzy giełdami. Jej pierwszym etapem ma być utworzenie polsko-katarskiego funduszu inwestycyjnego CVC.

Współpraca dwustronna w obszarze finansowym ma szanse stać się kolejnym, po współpracy energetycznej, filarem polsko-katarskich relacji gospodarczych, których dynamikę pokazuje wzrost wolumenu handlu w 2018 r. do poziomu ponad 3,6 mld PLN – dodał wiceminister Marcin Ociepa.

Notowany w ostatnich latach stały wzrost dwustronnej wymiany handlowej stanowi pozytywny trend, lecz z powodu niskiego pułapu wyjściowego (ok. 15-20 mln USD) nie odzwierciedla realnego potencjału obu państw w tej dziedzinie. W 2017 r. polski eksport do Kataru wyniósł 71,5 mln USD, a import prawie 500 mln USD. Nierównowaga w wymianie handlowej rozpoczęła się w 2016 r. wraz z dostawami LNG do Polski, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w relacjach gospodarczych z Katarem.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii