Polska rozmawia z Czechami o połączeniu rzecznym Dunaj-Odra-Łaba

29 czerwca 2016, 15:45 Alert
Mittellandkanal_near_minden_germany

(Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

W ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyło się robocze spotkanie polsko-czeskie Dunaj-Odra-Łaba, w którym uczestniczyli przedstawiciele MGMiŻŚ oraz Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej.

Rozmowy dotyczyły powołania Komisji Odrzańskiej na wzór Komisji Reńskiej. Obie strony przedstawiły plany dotyczące inwestycji na śródlądowych drogach wodnych. Chodzi głównie o połączenie Dunaj-Odra-Łaba i studium wykonalności polskiego i czeskiego odcinka DOL, a także studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi wodnej (ODW).

Ludek Sosna z Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej poinformował, iż w przyszłym tygodniu wyłoniony zostanie wykonawca studium wykonalności Dunaj-Odra-Łaba na odcinku czeskim. Z kolei Przemysław Daca, reprezentujący MGMiŻŚ, przekazał, że w tym roku resort rozpocznie prace projektowe budowy Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Podczas spotkania strona czeska zaprezentowała rozwiązania w zakresie podziału kompetencji na śródlądowych drogach wodnych. Zebrani omówili też możliwości współpracy międzynarodowej w pozyskaniu środków na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych np. Interreg Central Europe i rozwój śródlądowych dróg wodnych w świetle wymogów ochrony środowiska.

– Jesteśmy pod wrażeniem powstania i działań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i doceniamy, że po latach w końcu zostało podniesione znaczenie Odry – podkreśla Ludek Sosna z Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej – Cieszę się, że działania polskiego resortu prowadzą do włączenia Odry do transeuropejskiej sieci wodnej TEN-T.

Strony ustaliły wstępnie kolejne spotkanie na poziomie ministerialnym.