Polska rozmawia z Malezją o współpracy wojskowej

20 września 2016, 14:45 Alert

We wtorek, sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki spotkał się z przedstawicielami Senatu Królestwa Malezji, w tym z przewodniczącym Senatu Datuk S.A. Vigneswaran.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane ze współpracą wojskową, w tym współpracą rodzimych przemysłów zbrojeniowych i modernizacją armii obydwu państw.

fot. ppor. Robert Suchy/CO MON

– Chcemy nadal ściśle współpracować, ponieważ traktujemy nasze stosunki bardzo poważnie. Obiecałem rządowi malezyjskiemu, że wszelkie zobowiązania jakie spoczywają na stronie polskiej zostaną uregulowane – mówił podczas spotkania wiceminister Bartosz Kownacki odnosząc się do wcześniej zawartych kontraktów. – Dołożymy wszelkiej staranność, abyście uważali państwo Polskę za solidnego kontrahenta – podkreślił wiceminister w rozmowie z przedstawicielami malezyjskiego Senatu.

Uczestnicy spotkania poruszyli także kwestie związane z bezzałogowcami oraz możliwością ich produkcji przez polski przemysł obronny.

Podczas spotkania przedstawiciele polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawili także strukturę organizacyjną wojska polskiego, zadania oraz wyposażenie. Zaprezentowany został także potencjał polskiego przemysłu obronnego oraz przedstawiono główne elementy modernizacji polskiej armii.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Polskiego Holdingu Obronnego oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej