Polska Spółka Gazownictwa będzie współpracować z Polskim Holdingiem Nieruchomości

27 czerwca 2016, 15:00 Alert

(Polska Spółka Gazownictwa)

Polska Spółka Gazownictwa podpisała dziś list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy z Polskim Holdingiem Nieruchomości. Współpraca ma dotyczyć między innymi pozyskania nieruchomości na potrzeby Polskiej Spółki Gazownictwa oraz obsługi należących do PSG nieruchomości przez Polski Holding Nieruchomości.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć będzie regulowana na podstawie odrębnych umów.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.