Polscy eksperci wzięli udział w konsultacjach dotyczących elektrowni jądrowej na Ukrainie

7 maja 2021, 12:00 Alert

28 kwietnia 2021 roku w ramach konsultacji transgranicznych odbyło się spotkanie ekspertów w trybie art. 5 Konwencji z Espoo, w związku z planowanym przedłużeniem licencji na działalność elektrowni jądrowej Równe na Ukrainie.

Elektrownie jądrowe na Ukrainie fot. Energoatom
Elektrownie jądrowe na Ukrainie fot. Energoatom

Przedłużenie funkcjonowania elektrowni jądrowej na Ukrainie

W czasie spotkania eksperci z Polski mieli możliwość zadawania pytań stronie ukraińskiej. Większość z nich wiązała się z potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, zarządzaniem, starzeniem się elektrowni oraz implementacją mechanizmów wzmacniających bezpieczeństwo obiektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele generalnej dyrekcji ochrony środowiska, ministerstwa klimatu i środowiska, ministerstwa spraw zagranicznych, Państwowej Agencji Atomistyki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie.

Strona ukraińska reprezentowana była przez przedstawicieli ministerstwa ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz Krajowe Przedsiębiorstwo Energetyki Jądrowej Energoatom.

Przedmiotowe postępowanie dotyczy planowanego przedłużenia działalności dla elektrowni jądrowej Równe, która znajduje się na terytorium Ukrainy w odległości ok. 135 km od granic Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone postępowanie w ramach Konwencji z Espoo dla przedmiotowego przedsięwzięcia trwa od 2018 roku, a jego przedmiotem jest przedłużenie okresu eksploatacji już istniejącej i działającej elektrowni jądrowej.

Konwencja z Espoo stanowi podstawę do prowadzenia postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, które prowadzone są w Polsce, w przypadku planowanych na jej terytorium przedsięwzięć mogących powodować znaczące negatywne oddziaływania na środowisko innych państw, jak również w przypadku, kiedy takie przedsięwzięcia są realizowane na terytorium innych państw, a ich oddziaływanie może ujawnić się na terytorium Polski.

Państwowa Agencja Atomistyki/Mariusz Marszałkowski

Drugi blok rosyjskiego atomu na Białorusi ma niebawem rozpocząć pracę