PAS apeluje do premiera o zmiany w programie Czyste Powietrze

1 lipca 2019, 13:45 Alert

Polski Alarm Smogowy wystosował ponowny apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych programu Czyste Powietrze. Brak reformy programu oznacza utratę unijnego finansowania do wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Polska może stracić nawet kilka miliardów Euro.

Morawiecki energetyka Kozienice Enea
Premier Mateusz Morawiecki. Fot. Enea

W apelu czytamy: „Kryzys, który obecnie obserwujemy jest wywołany brakiem decyzji i działań po stronie polskiego rządu. Z dużym niepokojem odczytujemy list Dyrektora Generalnego do spraw polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej, Marca Lemaître, w którym pisze o braku postępów w reformie Czystego Powietrza i nieodpowiedniej koordynacji po stronie polskiej. Polski Alarm Smogowy od początku swojej działalności zabiegał o program wsparcia wymiany kotłów i docieplenia domów. Jesteśmy przekonani, że ulga podatkowa połączona ze sprawnie działającym programem umożliwi w najbliższych latach likwidację niskiej emisji pochodzącej z ogrzewania domów, czyli głównego źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce.”

Obecnie program Czyste Powietrze zarządzany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które przyjmują wnioski i zajmują się ich rozpatrzeniem. Niestety, tempo ich pracy jest dalece niewystarczające. Petenci uskarżają się na kolejki, a wielu z nich miesiącami oczekuje na rozpatrzenie wniosku. Dlatego PAS już w styczniu 2019 r. ostrzegał o nieefektywności systemu dopłat i mówił o potrzebie zmiany modelu poprzez znaczne uproszczenie procedur i umożliwienie składania wniosków w gminach i oddziałach banków. Takie podejście zwiększyłoby lawinowo liczbę rozpatrywanych wniosków i umożliwiłoby wykonanie zakładanego planu.

Nasze przewidywania sprawdziły się – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego – zaniechania Ministerstwa Środowiska doprowadziły do sytuacji, w której finansowanie sztandarowego programu rządowego „Czyste Powietrze” może zostać zaprzepaszczone. Mówimy tutaj o miliardach złotych rocznie przeznaczonych na pomoc dla obywateli zamierzających wymienić kopciuchy i ocieplić swoje domy. To nie tylko poprawa jakości powietrza, ale również zaoszczędzone pieniądze na kosztach ogrzewania i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w tysiącach polskich domów. Dochodzi jeszcze aspekt zdrowotny. Pamiętajmy, że każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera w Polsce około 45 000 osób.

Nie sposób zrozumieć działań Ministerstwa Środowiska, które mimo zastrzeżeń Komisji Europejskiej nie poprawiło sposobu dystrybucji pieniędzy w programie Czyste Powietrze. Na 400 tysięcy zaplanowanych na pierwszy rok inwestycji w wymianę kotła i ocieplenie, przez 9 miesięcy wykonano zaledwie 20 tysięcy. To pięć procent zakładanego celu rocznego – dodaje Guła.

Polski Alarm Smogowy