Polski przemysł obronny mógłby pomóc zmodernizować armię Węgier

17 października 2017, 09:30 Alert

W piątek, 13 października br. wizytę w siedzibie Grupy PGZ złożyła grupa przedstawicieli węgierskiego rządu oraz przemysłu zbrojeniowego pod przewodnictwem dyrektora ds. uzbrojenia Sił Zbrojnych Węgier dr Gáspára Marótha. Rozmowy dotyczyły możliwych obszarów współpracy w sektorze zbrojeniowym i były kontynuacją dialogu zainicjowanego podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Fot. PGZ

W czasie tegorocznej edycji MSPO w Kielcach doszło do serii spotkań przedstawicieli PGZ z wysokimi urzędnikami węgierskiego Ministerstwa Obrony. Podczas prowadzonych rozmów prezes Błażej Wojnicz oraz członek zarządu Adam Lesiński zaprezentowali gościom wybrany asortyment i rozwiązania z portfolio Grupy PGZ. Część z przedstawionych wówczas propozycji wzbudziła duże zainteresowanie Węgierskich Sił Zbrojnych, które zadeklarowały chęć dalszego, bardziej szczegółowego dialogu.

Strona węgierska wskazała programy modernizacji Sił Zbrojnych Węgier, w których polski przemysł obronny mógłby być partnerem. Przedstawiciele Budapesztu wyrazili zainteresowanie pozyskaniem m.in. systemów artyleryjskich, obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernych. Podczas spotkania poruszono także wykorzystania doświadczeń polskiego przemysłu obronnego w realizacji programów modernizacyjnych związanych z indywidualnym wyposażeniem żołnierzy. Na dalsze rozmowy do Warszawy zaproszono delegację węgierską pod przewodnictwem dyrektora ds. uzbrojenia SZ Węgier, dr Gáspára Marótha.

– Najwięcej uwagi podczas dzisiejszych rozmów poświęciliśmy naszej ofercie systemów artyleryjskich, choć oczywiście nie są to wszystkie produkty, które interesują naszych przyjaciół z Budapesztu. Węgrzy kładą duży nacisk na doposażenie swoich pododdziałów piechoty w nowoczesne środki rażenia celów opancerzonych oraz przeprowadzenie wymiany wyposażenia personalnego na sprzęt zgodny ze standardami NATO. Dzisiejsze spotkanie oceniam jako bardzo udane, jestem przekonany, że udało się nam postawić ważny krok w staraniach o kolejne zamówienia zagraniczne dla naszej Grupy – powiedział Prezes Grupy PGZ, Błażej Wojnicz po spotkaniu.

Jak podkreślał niedawno minister obrony Węgier Istvan Simicsko, ze względu na dążenie do odbudowy potencjału własnego przemysłu zbrojeniowego jego kraj zainteresowany jest także możliwościami współpracy przy tworzeniu produktów na ich rynek. Cel ten ma być realizowany przy okazji wdrażania przyjętego przez Budapeszt planu modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Oprócz wymienionych już systemów, Węgry zainteresowane są również zakupem dodatkowych platform lotniczych i śmigłowcowych, zarówno transportowych jak i bojowych, a także rozwojem nowoczesnych systemów komunikacji oraz zapewnieniem swemu  krajowi bezpieczeństwacyberprzestrzeni.

Spółki z Grupy PGZ aktywnie wspierają węgierski przemysł w rozwijaniu swoich kompetencji. W ostatnich latach nad Dunajem najaktywniej działał dostarczający materiały wybuchowe bydgoski Nitrochem, oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, które dokonywały remontów i modernizacji systemów obrony przeciwlotniczej, wraz z transferem technologii umożliwiającym wykonywanie bieżących przeglądów wyrzutni 2K12 Kub.

Polska Grupa Zbrojeniowa