Polskie LNG oferuje przepustowość gazoportu dostępną po rozbudowie

24 marca 2020, 16:30 Alert

Polskie LNG rozpoczęło procedurę udostępnienia możliwości regazyfikacyjnych gazoportu. Procedura jest związana z rozbudową terminalu LNG.

Terminal LNG. Fot.: Polskie LNG.
Terminal LNG. Fot.: Polskie LNG.

Rusza Open Season

Polskie LNG S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rozpoczął procedurę udostępnienia terminalu LNG 2020 (procedura Open Season), która umożliwia uczestnikom rynku składanie wiążących ofert świadczenia usług regazyfikacji i dodatkowych.

Operator gazoportu powiedział, że celem procedury udostępnienia terminalu 2020 jest zawarcie umów o regazyfikację w związku z programem rozbudowy terminalu na rynkowych, równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych.

Celem procedury procedury udostępnienia 2020 (tzw. Open Season) jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zawarcia umów regazyfikacji w związku z programem rozbudowy terminala LNG na podstawie zasad równości, przejrzystości i ceny rynkowej.

W wyniku procedury udostępnienia terminalu LNG 2020 nastąpi przydział usług mający zapewnić:

  • maksymalizację przychodów generowanych przez Polskie LNG, który sprzyja efektywnemu inwestowaniu w infrastrukturę LNG;
  • stworzenie mechanizmu dla jak największego i bezpiecznego wykorzystania dostępnej infrastruktury LNG;
  • zwiększenie płynności rynku paliw gazowych oraz rozwoju konkurencji.

Procedura udostępnienia terminalu LNG 2020 będzie prowadzona od 23 marca do 20 kwietnia bieżącego roku. Podpisanie umów o regazyfikację zostało zaplanowane na 30 kwietnia br.

Rozbudowa terminalu LNG

Pod koniec lutego spółka Polskie LNG podpisała umowę na rozbudowę istniejącej instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe regazyfikatory SCV. Dzięki temu obecne moce regazyfikacyjne terminalu zostaną zwiększone o 50 procent. W ramach umowy zostaną zainstalowane m.in. dwa dodatkowe urządzenia SCV, które umożliwią osiągnięcie zdolności regazyfikacji na poziomie 7,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Niezbędne urządzenia zostały zamówione w ramach dostaw inwestorskich w październiku 2019 roku. Wykonawcą projektu rozbudowy zostało konsorcjum firm PORR i TGE.

Polskie LNG/Bartłomiej Sawicki

Do Polski dotarła 88. dostawa LNG