Polsko – amerykańskie rozmowy o obronie terytorialnej

20 maja 2016, 12:00 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Źródło: MON

W dniach 18–19 maja br. dyrektor Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej dr Grzegorz Kwaśniak był gospodarzem roboczego spotkania z przedstawicielami US National Guard (US NG).

Przedmiotem dwudniowych warsztatów była wymiana doświadczeń, a także pogłębienie wiedzy na temat zasad funkcjonowania obrony terytorialnej. Amerykańscy goście omówili miejsce i zadania Gwardii Narodowej w strukturach systemu bezpieczeństwa państwa oraz odpowiadali na szczegółowe pytania specjalistów biura dotyczące między innymi struktur US NG, efektywnych form szkolenia, a także sposobów zachęcania i pozyskiwania kandydatów do służby w jej formacjach.

Dyskusja odbywała się w ramach trzech paneli dotyczących szkolenia, organizacji i zarządzania oraz tworzenia ram prawnych do funkcjonowania Obrony Terytorialnej.

Korzystając z faktu, że miejscem spotkania była warszawska Cytadela amerykańscy oficerowie US NG zwiedzili teren twierdzy, zapoznali się z jej historią i odwiedzili Muzeum Katyńskie, które wywarło na nich ogromne wrażenie.