Jest porozumienie o dobrowolnych odejściach części załogi JSW

30 września 2016, 18:00 Alert

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, że 28 września 2016 roku zostało podpisane Porozumienie Trójstronne pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w JSW SA w sprawie zasad przejścia pracowników JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” do SRK.

Porozumienie daje przechodzącym z dniem 1 października 2016 roku do SRK pracownikom przede wszystkim gwarancję ponownego zatrudnienia w JSW SA w przypadku, gdy po niezbędnej weryfikacji zostanie stwierdzony brak wymaganych uprawnień do skorzystania z urlopu górniczego, urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla lub jednorazowej odprawy pieniężnej. Gwarancja dotyczy również osób, które wyraziły wolę skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej, a na skutek zmian w zakresie uprawnień emerytalnych, to jest – obniżenia wieku emerytalnego, przed skorzystaniem z odprawy, utraciłyby prawo do otrzymania emerytury.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

Ponadto Porozumienie zabezpiecza pracowników gwarantując wypłatę świadczeń socjalnych wynikających z obowiązującego w JSW SA Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę „Barbórki”.

Powyższe gwarancje zostały wypracowane przy dużym zaangażowaniu i wsparciu merytorycznym Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego – Pana Grzegorza Tobiszowskiego.

Jastrzębska Spółka Węglowa