Powstaje pierwsza w Europie platforma do śledzenia zmian klimatycznych

7 listopada 2016, 12:30 Alert

Powstanie pierwsza w Europie platforma do śledzenia zmian klimatycznych. EO ClimLab połączy dane pochodzące z satelitów, ośrodków badawczych, uniwersytetów, instytucji państwowych i pozarządowych.

Platforma ma pozwolić na podjęcie działań łagodzących efekt zmian klimatycznych, wywoływanych przez takie czynniki jak klęski żywiołowe, gazy cieplarniane czy emisję CO2. Projekt angażuje dziewięć firm z trzech krajów: Polski, Rumunii i Czech. Jego realizacja zajmie 18 miesięcy.

W rozwoju projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej wezmą udział miedzy innymi Orange Polska oraz Integrated Solutions (IS).

– Przed nami ogromne wyzwanie. Nasi eksperci będą pracować nad połączeniem danych z różnych źródeł, uwzględniając lokalną specyfikę Polski, Czech i Rumunii. Zadbają także o udostępnienie danych za pomocą API. Ten ostatni element otworzy drzwi do budowy szeregu aplikacji, które znajdą zastosowanie w wielu obszarach – ekologii, budownictwie, energetyce, rolnictwie oraz w produkcji żywności. Pozyskane dane pozwolą m.in. na lepsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i procesami urbanizacji – tłumaczy prezes IS Mariusz Chochołek.

Według podmiotów uczestniczących w tym projekcie funkcjonalność platformy stwarza perspektywy dla tworzenia nowych rozwiązań aplikacyjnych. Z gotowego API będą mogły korzystać firmy, start-upy, osoby indywidualne, uczelnie wyższe, a także instytucje państwowe i naukowe.

– Łącząc możliwości technologii ICT z danymi satelitarnymi czy telekomunikacyjnymi w ramach Programu Earth Observation Clim Lab, mamy szansę na dotarcie do informacji, które będą miały istotne znaczenie dla zwiększania odporności społeczeństwa na zmiany klimatyczne – podkreśla przedstawiciel Departamentu Programów Obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej Pierre-Philippe Mathieu.

W celu popularyzacji platformy i przybliżenia jej możliwości, partnerzy konsorcjum planują organizację konferencji. W Polsce hackathony odbędą się m.in. w Warszawie i w Gdańsku. Podobne wydarzenia zostaną zorganizowane w Czechach i Rumunii.

Polska Agencja Prasowa