Prairie: Analiza potwierdza konkurencyjność węgla z kopalni Dębieńsko

8 marca 2017, 11:45 Alert
Węgiel

Analiza marketingowa wykonana przez firmę consultingową CRU Group potwierdza dużą przewagę kosztową węgla koksującego z kopalni Dębieńsko, inwestycji realizowanej przez Prairie Mining Limited – podała spółka w komunikacie. Według spółki szacowany koszt dostarczenia węgla do środkowoeuropejskich producentów stali wyniesie zdecydowanie mniej niż konkurentów z Australii, Rosji i USA.

Jak informuje spółka z analizy wynika, że koszt dostarczenia węgla z kopalni Dębieńsko do środkowoeuropejskich producentów stali wyniesie 4,6 USD za tonę. Podczas gdy w przypadku importu tego surowca wynosi 37,7 USD/t, USA – 33,5 USD/t, a Rosji – 26,2 USD/t.

Spółka zwraca jednocześnie uwagę, że koksownie zlokalizowane w Polsce, Czechach, Austrii i na Słowacji zużywają rocznie ponad 15 mln ton węgla koksującego. Natomiast na istniejąca na ternie przyszłej kopalni bocznica z dostępem do rozwiniętej sieci kolejowej zapewnia niskie koszty transportu węgla koksującego z Dębieńska do europejskich producentów stali. Przepustowość tej infrastruktury pozwala na transport ponad 4 mln ton węgla rocznie.

– W 2016 r. Europa importowała około 40 mln ton węgla koksującego typu 35, z czego 49 proc. pochodziło z Australii. Transport węgla z australijskiego regionu Queensland do Europy Środkowej kosztuje 37 USD/t i trwa nawet 60 dni. Węgiel z Dębieńska będzie mógł być dostarczony do tych samych odbiorców w ciągu 24 godzin za mniej niż 5 USD/t – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie.

– Położenie w Europie Środkowej daje producentowi z Dębieńska naturalną przewagę kosztową nad węglem importowanym. W przeszłości oszczędności na transporcie były dzielone po połowie między producenta i odbiorcę. W rezultacie kopalnia uzyskiwała wyższą cenę sprzedaży, a klient niższy koszt zakupu i dodatkowo szybszą dostawę. Funkcjonowanie kopalni Dębieńsko będzie oparte na tej samej zasadzie. Produkowany przez nią węgiel będzie miał około 15 USD/t przewagi cenowej nad węglem z Australii czy USA. W wyniku negocjacji z klientami ten pozytywny efekt może zostać dodatkowo wzmocniony. To znacząco podniesie opłacalność projektu Dębieńsko i jednocześnie zapewni, że popyt na nasz węgiel wśród lokalnych hut i koksowni będzie bardzo wysoki – dodaje Ben Stoikovich.

W analizie założono, że węgiel jest kupowany w porcie kraju pochodzenia. Koszty dostarczenia do odbiorców obejmują koszt transportu morskiego, opłaty portowe, koszty przeładunku i składowania, jak również koszt transportu koleją z portu w Świnoujściu do Zdzieszowic (600km). Czas transportu wynosi od 30 dni w przypadku zakupu w USA do nawet 60 dni w przypadku importu z Australii. Transport surowca na tak dużą odległość może wiązać się z ryzykiem degradacji surowca i nałożenia kar.
Z kolei kopalnia Dębieńsko jest zlokalizowana jedynie 70 km od Zdzieszowic i bezpośrednio połączona koleją. Koszt transportu węgla z Dębieńska do Zdzieszowic wyniesie niecałe 5 USD/t.

W analizie zwrócono uwagę, że producenci węgla, tacy jak JSW i NWR, zlokalizowani w bliskiej odległości względem środkowoeuropejskich odbiorców korzystają na zdecydowanie niższych kosztach transportu. Oszczędności z tego tytułu są zwykle dzielone między sprzedawcę i kupującego. Oznacza to, że kopalnia Dębieńsko sprzedając węgiel koksujący lokalnym hutom i koksowniom będzie zyskiwać około 15 USD/t z tytułu renty geograficznej.

W 2016 roku zużycie węgla koksującego wyniosło w Europie 52 mln ton, z czego 40 mln ton pochodziło z importu. Ponad 86 proc. węgla importowanego do Europy sprowadza się z Australii, USA i Kanady.

CIRE.PL