Prawidłowe karty charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku

31 marca 2015, 13:59 Alert
Electricity_pylon_near_colliers_wood_london

Kiedy karta charakterystyki jest wymagana? Jak sprawdzić kartę charakterystyki dostawcy? Jakie dodatkowe informacje wynikające z rozporządzenia CLP powinny pojawić się w karcie?

Podczas przygotowywania kart charakterystyki pojawia się wiele niejasności, których liczba zwiększa się wraz z nowa klasyfikacją i oznakowaniem.
Konieczność sporządzania kart charakterystyki wynika z REACH, który zakłada obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej, ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu. W temacie kart wątpliwości pojawiają się już na samym początku. Dotyczą pytania kiedy jest konieczne wykonanie karty charakterystyki. Przepisy dotyczące wymagań ale też sporządzania karty zmieniają się z dniem 1 czerwca 2015 roku. Opanowane dotąd informacje zostaną zmienione, co będzie dodatkowym utrudnieniem.

Aby należycie wypełniać obowiązki związane z wprowadzaniem produktu chemicznego do obrotu niezbędna jest kompleksowa wiedza, stały monitoring wszystkich istotnych przepisów i wdrożenie się w nowe wymagania.
Po 1. czerwca zarówno osoby znające temat kart charakterystyki jak i te, które do tej pory się nimi nie zajmowały po zapoznaniu się z odpowiednimi informacjami z łatwością będą mogły właściwie klasyfikować zagrożenia, tworzyć karty charakterystyki oraz je aktualizować. Dzięki szybkiemu zdobyciu wiedzy, możliwości jej zweryfikowania i omówienia zmiany nie przysporzą problemów, a temat kart charakterystyki zostanie w przedsiębiorstwie sprawnie zaktualizowany.

Aby ułatwić aktualizacje wiedzy oraz stworzyć możliwość jej praktycznego przetestowania CKB Premium opracowało szkolenie omawiające podstawy oraz zmiany w temacie kart charakterystyki.

Warsztaty poprowadzi naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Poruszone zostaną najważniejsze aspekty, niezbędne do prawidłowego opracowania kart charakterystyki. Informacje te są poszerzone o zmiany wprowadzane z dniem 1 czerwca 2015 roku. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Zostanie więc zrealizowane tak, aby każdy z uczestników zdobył niezbędna wiedzę, umiejętności, a także miał możliwość przedyskutowania konkretnych przypadków z prowadząca oraz z pozostałymi uczestnikami.

Zapraszamy do udziału!