Premier Morawiecki będzie zarządzał ElectroMobility Poland

23 września 2021, 14:49 Alert

Prezes Rady Ministrów będzie wykonywał prawa z akcji spółki ElectroMobility Poland – wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu. To oznacza, że spółką de facto będzie zarządzał premier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM
Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie nowelizującym rozporządzenie Rady Ministrów ws. wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Zgodnie z projektem spółka ElectroMobility Poland miałaby przejść pod zarząd Prezesa Rady Ministrów. Projekt w tej sprawie ma zostać przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, a przyjęty przez rząd jeszcze w trzecim kwartale 2021 roku, czyli do końca września.

W wykazie czytamy, że 14 maja br. spółka ElectroMobility Poland wystąpiła do premiera z wnioskiem o objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki w zamian za wkład pieniężny wynoszący 250 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Wraz z wnioskiem spółka przedłożyła również m.in. biznesplan oraz test prywatnego inwestora.

Poinformowano, że 28 lipca wniosek ElectroMobility Poland został pozytywnie zaopiniowany przez premiera, a spółka i Skarb Państwa zawarły umowę inwestycyjną. – Transakcja polegająca na objęciu przez Skarb Państwa akcji wyemitowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpiła (…) w celu realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym w celu finansowania nowych inwestycji – przekazano.

W wykazie wskazano ponadto, że test prywatnego inwestora potwierdził, iż transakcja polegająca na objęciu przez Skarb Państwa akcji wyemitowanych przez ElectroMobility Poland „w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za środki pieniężne z Funduszu Reprywatyzacji dokonywana jest na warunkach akceptowalnych przez inwestora prywatnego”.

– Umowa reguluje m.in. sposób przeznaczenia środków pochodzących z objęcia akcji spółki oraz obowiązki sprawozdawcze spółki względem Prezesa Rady Ministrów, w tym do przedkładania okresowych sprawozdań z wykorzystania środków pochodzących z objęcia akcji oraz uzyskanych efektów. Dnia 25 sierpnia 2021 roku została natomiast zawarta umowa objęcia akcji w spółce – poinformowano.

Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami, kompetencja do reprezentacji Skarbu Państwa w sprawach związanych z nabywaniem lub obejmowaniem akcji lub udziałów z Funduszu Reprywatyzacji została przypisana premierowi. Szef rządu rozpatruje też wniosek w tej sprawie jak również zawiera stosowne umowy.

– Powierzenie premierowi wykonywania praw z akcji spółki przyczyni się do uspójnienia kontroli i weryfikacji sposobu wykorzystania środków pozyskanych przez spółkę z Funduszu Reprywatyzacji ze sprawowanym nad spółką nadzorem właścicielskim – podsumowano.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 roku i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych – PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. kapitału akcyjnego. Wartość kapitału zakładowego wynosiła 70 mln zł. Celem powstania spółki było m.in. uruchomienie produkcji polskiego samochodu elektrycznego.

Prezes EMP Piotr Zaremba na początku sierpnia tłumaczył, że pozyskanie dodatkowych środków (250 mln zł) ma pozwolić na finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami, rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy dla Izery, czy działania przygotowawcze związane z budową fabryki w Jaworznie – gdzie mają być produkowane polskie elektryki. Zaremba ocenił wówczas, że zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę, jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność.

Polska Agencja Prasowa

Mazur: Elektryk to samochód rodzinny