Premier powołał pełnomocnika do walki ze smogiem

16 marca 2018, 10:35 Alert
woźny
Jadwiga Emilewicz (L) i Piotr Woźny (P) / fot. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii‏

W rozmowie z Polską Agencją Prasową premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że powołał Piotra Woźnego na pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze.
Zadaniem Pełnomocnika Premiera będzie zapewnienie koordynacji podejmowanych działań, tak aby w pełni zrealizować postulaty programu Czyste Powietrze, jak również na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby optymalizacji tego programu. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny będzie również za kontynuację prac nad programem pilotażowym STOP SMOG. W ramach tego programu Rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, pomagając tym miastom przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych Polaków.

Doświadczenia wyniesione z programów pilotażowych wykorzystane zostaną dla potrzeb opracowania ogólnopolskiego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych, którego realizacja pozwoli na uzyskanie znaczących oszczędności w ilości energii zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe oraz przyczyni się do radykalnej poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zadaniem Pełnomocnika będzie również przegląd i sformułowanie propozycji optymalizacji wydatkowania wszystkich środków publicznych dostępnych w perspektywie budżetowej 2014 – 2020. Wydatkowanie tych środków musi zostać sprowadzone do wspólnego mianownika i wspólnych reguł, tak aby środki dostępne w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko czy też pozostające w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska pracowały na rzecz realizacji zintegrowanego programu poprawy jakości powietrza w Polsce. Doświadczenia te wykorzystane zostaną przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad otrzymywania przez Polskę środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej 2021 – 2027.

Pełnomocnik będzie również odpowiedzialny za kontakt Rządu z jednostkami samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w sprawach dotyczących poprawy jakości powietrza, jak również za kontakty z organizacjami pozarządowymi, które są niezwykle ważnym partnerem w działaniach na rzecz naprawy powietrza w Polsce.

Funkcja pełnomocnika ułatwi koordynację działań ws. „Czystego powietrza”

Funkcja pełnomocnika przy premierze ułatwi koordynację prac przy programie „Czyste powietrze” – powiedział w piątek Piotr Woźny.

Premier Mateusz Morawiecki powołał w piątek Woźnego na pełnomocnika ds. tego programu. Pytany w piątek w Poznaniu przez PAP o pierwsze działania w tej roli Woźny powiedział, że będzie to „przede wszystkim remanent stanu wykonywania programu ,,Czyste powietrze”.

„Trzeba doprowadzić do tego, żeby wszystkie agendy rządu, wszystkie ministerstwa pracowały w jednym rytmie – po to, żeby ten program był realizowany. I takie jest moje zadanie – żeby nadzorować, koordynować pracę wszystkich resortów” – powiedział Woźny.

Jak stwierdził, w pierwszym rzędzie będzie chciał zweryfikować stan wykonywania programu, „żeby sobie powiedzieć, co zostało zrobione, gdzie i co musimy przyśpieszyć”.

„Przede wszystkim (trzeba) też zadbać o to, żeby sprowadzić do jednego mianownika wydawanie pieniędzy publicznych przeznaczonych na poprawę jakości powietrza w Polsce, bo to wydaje się być największą bolączką” – dodał.
Dotychczas Woźny pełnił funkcję wiceministra przedsiębiorczości i technologii, gdzie odpowiadał za problem walki ze smogiem w Polsce. W poniedziałek znalazł się w grupie 17 odwołanych przez premiera wiceministrów.

Polska Agencja Prasowa/Kancelaria Premiera RP

AKTUALIZACJA: 16.03.2018 r., godz. 13:58 [dodano wypowiedź Piotra Woźnego]