Prezes URE odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa

7 sierpnia 2017, 08:15 Alert

Prezes URE odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa dla usług dystrybucji paliw gazowych i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – podał URE w komunikacie. Urząd podał, że 28 kwietnia 2017 r. Polska Spółka Gazownictwa złożyła wniosek o zatwierdzenie na okres do 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez siebie taryfy nr 5 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Infrastruktura gazowa. Fot. PSG
Infrastruktura gazowa. Fot. PSG

„Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Prezes URE uznał, iż planowane przez Przedsiębiorstwo koszty prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych nie mogą być uznane za koszty uzasadnione (…) – napisano w komunikacie.
„Jednocześnie ustalone na ich podstawie stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych nie zapewniają ochrony interesów odbiorców przed ich nieuzasadnionym poziomem” – dodano.

Polska Agencja Prasowa