Prezydent podpisał nowelę o lasach i ochronie przyrody

10 stycznia 2022, 18:15 Alert
duda

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, która stanowi reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia nieścisłości, dotyczących m.in. dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

– Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzane zmiany są przede wszystkim rezultatem analiz praktycznych doświadczeń w stosowaniu przepisów ww. ustaw oraz mają na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów, usprawnienie podejmowanych działań i wyjaśnienie występujących wątpliwości – czytamy w komunikacie.

Ustawa stanowi także reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia. W swoim wezwaniu, a następnie w uzasadnionej opinii, KE wskazała, że przepisy ustawy o lasach oraz rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, tzw. Kodeks dobrych praktyk, powodują naruszenie przez dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywy siedliskowej, a także dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywy ptasiej.

W ocenie KE obecnie obowiązujący przepis ustawy o lasach stanowi szeroką derogację od zakazów dotyczących gatunków ściśle chronionych, w szczególności gatunków objętych ochroną ścisłą na podstawie dyrektyw unijnych, ponieważ wyłącza przepisy ustawy o ochronie przyrody określające te zakazy.

W celu uniknięcia sporu z Komisją Europejską w odpowiedzi na uzasadnioną opinię Polska wskazała, że zaproponuje nowe brzmienie przepisu, które będzie korespondować z przepisami dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, oraz rozpocznie pracę nad nowym brzmieniem Kodeksu dobrych praktyk, podano także.

Kancelaria Prezydenta RP/ISB News/Michał Perzyński