Prezydent podpisał ustawę porządkującą administrację wokół CPK i energetyki

5 czerwca 2024, 15:00 Alert

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę porządkującą działy administracji rządowej, tj. gospodarki złożami kopalin, energii, klimatu oraz rozwoju regionalnego. Dokument jest istotny m.in. z perspektywy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, energetyki jądrowej i surowców.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Trzeciego czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej.

Nowe przepisy mają na celu usprawnienie realizacji zadań. Ustawa w założeniu, jak czytamy, ma usystematyzować działy takie jak gospodarka złożami kopalin, energia, gospodarka, klimat oraz rozwój regionalny.

– Zmiana powyższa wynika z faktu, że rozbudowano zakres zagadnień wchodzących w skład tego działu przez włączenie do niego spraw z zakresu surowców energetycznych i paliw oraz energetyki jądrowej, które dotychczas były przyporządkowane do działu energia – czytamy w komunikacie.

Dział gospodarki surowcami energetycznymi objął swoim zakresem sprawy gospodarki wodorowej. – Przeniesiono do działu klimat sprawy z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej. Ponadto do zakresu spraw będących przedmiotem działu klimat dodano zadanie dla ministra właściwego do spraw klimatu dotyczące podejmowania działań w celu osiągania neutralności klimatycznej, w szczególności z wykorzystaniem technologii wodorowych oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych – podaje Kancelaria Prezydenta RP.

Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego przejmie minister właściwy do spraw transportu. Podczas środowej konferencji, premier Donald Tusk poinformował, że w czerwcu rząd zaprezentuje informacje o inwestycjach w transport kolejowy i lotniskowy CPK.

Warto dodać, że ustawa działowa likwiduje Rządowe Centrum Analiz i wprowadza narzędzia wsparcia na rzecz podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Kancelaria Prezydenta RP / Jędrzej Stachura

Trwa zbiórka podpisów pod projektem obywatelskiej ustawy w sprawie ukończenia CPK