Produkty EKO od TAURONA

29 stycznia 2020, 14:39 Alert

Troska o środowisko naturalne jest widoczna w działaniach coraz większej liczby największych firm działających w Polsce. Przedsiębiorstwa te aktywnie włączają się w ekologiczne inicjatywy, a także inwestują w rozwiązania, dzięki którym same przyczyniają się do ochrony środowiska. Coraz więcej firm chce mieć wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie energia.

Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron
Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron

TAURON, jedna z największych grup energetycznych w Polsce, rozwija i wspiera ekologiczne technologie produkcji energii elektrycznej. Należąca do grupy spółka TAURON Sprzedaż w swojej ofercie dla klientów biznesowych posiada linię produktów EKO. Dzięki nim klienci korporacyjni mogą decydować, z jakiego typu źródeł pochodzić będzie wykorzystywana przez nich energia elektryczna i tym samym wybrać energię, która w całości wyprodukowana została w odnawialnych źródłach energii. Takie możliwości dają dwa produkty z oferty EKO od TAURONA:

= EKO Premium

= EKO Biznes

przygotowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu.

Dzięki zakupowi produktów ekologicznych od TAURONA klienci biznesowi mogą wzmocnić wizerunek swojej firmy jako odpowiedzialnej społecznie i zwiększyć prestiż prowadzonego biznesu. Po zawarciu umowy klient TAURON Sprzedaż może oznakować swoje produkty lub usługi logotypem EKO Premium lub EKO Biznes.

EKO Premium, czyli 100% ekologicznej energii

EKOPremium

EKO Premium gwarantuje zakup wyłącznie ekologicznej energii elektrycznej, która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim z elektrowni wodnych i farm wiatrowych Grupy TAURON. Klienci mogą przy tym wybrać konkretne źródło lub źródła energii spośród dostępnych w ofercie. Po zawarciu umowy otrzymają specjalny certyfikat wydawany przez PTCE, który potwierdza że zakupiona energia jest w całości wyprodukowana w źródłach ekologicznych, w określonym czasie i przy zachowaniu ustalonych procedur. Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.

EKO Biznes, czyli mniejsza emisja CO2 dzięki kogeneracji

EKO Biznes umożliwia zakup energii elektrycznej  wyprodukowanej w kogeneracji, czyli w procesie jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w elektrociepłowniach należących do Grupy TAURON.

Kogeneracja to produkcja energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu jest efektywniejsza niż jej konwencjonalne wytwarzanie. W elektrociepłowni tzw. ciepło odpadowe jest przechwytywane i wykorzystywane do produkcji energii lub trafia do lokalnych miejskich sieci ciepłowniczych. Dzięki temu, wytwarza się taką samą ilość energii w kogeneracji, ale zużywa mniej paliwa pierwotnego (np. węgla kamiennego czy gazu ziemnego) niż w tradycyjnej elektrowni.

Wybierając produkt EKO Biznes, klienci mogą indywidualnie określić część energii elektrycznej, jaką chcą zakupić z elektrociepłowni. Tym samym to klienci decydują o ilości zmniejszonej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. Po zawarciu umowy otrzymują oni Certyfikat Akcesyjny. Dodatkowo po zakończeniu umowy firmy otrzymują Certyfikat potwierdzający  wysokość unikniętej emisji CO2, która wynika z faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Firmy zainteresowane EKO ofertą mogą wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.biznes.tauron.pl. Eksperci TAURONA skontaktują się z nimi i pomogą w przygotowaniu dokumentów oraz dopełnieniu formalności niezbędnych do zawarcia takiej umowy.