Rząd pilnuje sprawnej realizacji Programu dla Śląska

12 czerwca 2018, 07:30 Energetyka

Zespoły powołane do zarządzania i monitorowania Programu dla Śląska pracują nad pełnym wdrożeniem jego projektów – powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Program jest otwarty na nowe inicjatywy, które są obecnie analizowane – zaznaczył.

Jerzy Kwieciński, fot. flickr.com/premierrp

Implementacja Programu dla Śląska

Ogłoszony pod koniec ub. roku Program dla Śląska zawiera zestaw działań inwestycyjnych i tzw. miękkich. Został przygotowany jako pierwszy program w polityce regionalnej rządu, będący jednocześnie narzędziem koordynującym krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach.

Jak przypomniał w poniedziałkowej rozmowie z PAP Kwieciński, realizacja tego jednego z komponentów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest obliczona na co najmniej kilka lat. „To nie jest program na parę miesięcy, to nie jest program wyborczy; ten program na pewno będzie miał niejedną swoją adiustację, czy dostosowanie do zmian” – podkreślił minister.

„W tej chwili chcemy zapewnić pełną implementację wszystkich projektów, które tam mamy. Stworzyliśmy ramy instytucjonalne, żeby ten program mógł funkcjonować – i u nas w ministerstwie i tutaj, w regionie; stworzyliśmy warunki monitorowania tego programu. W tej chwili będziemy pilnowali, aby realizacja wszystkich przedsięwzięć zachodziła w sposób sprawny” – zapewnił.

„Te 73 przedsięwzięcia w programie to nie są tylko piękne obrazki, które wstawiliśmy do programu, tylko są to projekty, które muszą być realizowane i zrealizowane. Dlatego spotykamy się – na Śląsku, w Warszawie, aby na ten temat rozmawiać. Ale nie znaczy to, że zamykamy się na to, co jest w tej chwili – i tylko tym się zajmujemy” – zastrzegł szef MIR.

„Program jest otwarty na nowe inicjatywy i takie nowe inicjatywy mamy w tej chwili zgłaszane – i też je analizujemy. Pokażemy je w chwili, kiedy nasze komitety potwierdzą włączenie tych nowych projektów do programu” – zasygnalizował Kwieciński.

Założenia programu

Program dla Śląska przedstawił w grudniu ub. roku premier Mateusz Morawiecki. To jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej). Dokument zawiera m.in. 73 przedsięwzięcia kluczowe o wartości co najmniej 40 mld zł, a także kolejne przedsięwzięcia krajowe, z których woj. śląskie będzie mogło skorzystać na ok. 5 mld zł.

Sześć wskazanych w Programie szczegółowych celów rozwojowych, pod kątem których zapisano poszczególne przedsięwzięcia, to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

Zarządzanie i realizacja Programu dla Śląska opiera się o: podkomitet ds. Programu przy ministrze rozwoju (działa od marca br.), komitet sterujący przy wojewodzie śląskim (spotkał się po raz pierwszy w poniedziałek), Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego (organ opiniodawczo-doradczy) i Polski Fundusz Rozwoju (punkt konsultacyjny).

Propozycje organizacji pozarządowych

W kolejnych miesiącach po ogłoszeniu Programu dla Śląska swoje propozycje do niego zgłosiły m.in. środowiska regionalistów tworzące Śląską Partię Regionalną, które wystosowały w tej sprawie list do ministra Kwiecińskiego (odpowiedź zawierała zapewnienie ich przeanalizowania).

Ich zdaniem Program dla Śląska powinien zawierać nie tylko mechanizmy finansowe, lecz także przygotowane – w uzgodnieniu ze środowiskami regionalnymi – specjalne narzędzia prawne dla regionu, uwzględniające jego specyfikę. Jako przykład wskazano gospodarkę odpadami (w regionie szczególnie dotkliwy jest problem nielegalnego składowania odpadów, także niebezpiecznych, na terenach poprzemysłowych).

Regionalne środowiska zaproponowały także m.in., aby środki kierowane do programu Mieszkanie plus, który zakłada budowę mieszkań na niezabudowanych dotąd gruntach, w woj. śląskim trafiały raczej na rewitalizację zniszczonych centrów miast regionu.

Polska Agencja Prasowa