Znamy laureatów I rundy programu Startup Hub: Poland Prize

27 czerwca 2019, 15:00 Alert

Rozstrzygnięta została pierwsza runda akceleracyjna, koordynowanego przed Fundację Startup Hub Poland i wspieranego przez PGNiG, rządowego programu dla startupów – Poland Prize. Zwycięzcą został Spottitt, firma pochodząca z Wielkiej Brytanii i tworząca system analizujący zdjęcia satelitarne ziemi do optymalnego pozycjonowania, m.in. elektrowni czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii.

PGNiG oraz Fundacja Startup Hub Poland w lutym 2019 roku rozpoczęły współpracę przy rządowym programie akceleracyjnym dla zagranicznych startupów, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla polskiej branży energetycznej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 3 rundy akceleracyjne, a w każdej z nich udział weźmie 8 startupów, spośród których zostaną wyłonieni zwycięzcy.

25 czerwca zakończyła się pierwsza runda programu. Komisja oceniająca wyróżniła firmę Spottitt tworzącą system analizujący zdjęcia satelitarne ziemi do optymalnego pozycjonowania różnego rodzaju inwestycji.

– Grupa PGNiG posiada rozproszoną geograficznie infrastrukturę, a w szczególności sieć dystrybucyjną, której monitorowanie jest znaczącym wyzwaniem. Dlatego przyglądamy się wszystkim innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez startupy, które mogą nam pomóc w zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz bezpieczeństwa naszej infrastruktury w spółkach należących do Grupy Kapitałowej PGNiG – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju. – Dzięki współpracy zyskują obie strony. Dostęp do zasobów grupy PGNiG, doświadczenia, wiedzy eksperckiej, naszego know-how to duża wartość dla początkujących, innowacyjnych przedsiębiorców – dodał Wiceprezes Kroplewski.

Firma Spottitt otrzymała wsparcie finansowe oraz opiekę wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie do udziału w warsztatach z profesjonalistami i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej do pracy nad swoimi projektami.

Nagrodami pieniężnymi wyróżnione zostały również firmy Walter’s Cube z Budapesztu oraz Discoperi z Kijowa. Przedsiębiorcy z Węgier opracowali technologię pozwalającą na przetwarzanie zdjęć z dwóch wymiarów na trójwymiarowe. Natomiast ukraiński Discoperi pracuje nad rozwiązaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa kierowców i zapobiegania wypadkom drogowym w oparciu o technologię blockchain.

W ramach programu Startup Hub: Poland Prize, koordynowanego przez Fundację Startup Hub Poland, do końca 2019 roku powstaną 24 zespoły startupowe, które pracować będą w Polsce nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). PGNiG jest strategicznym partnerem projektu, który wśród zagranicznych startupów chce znaleźć innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwania technologiczne spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Najlepsze zagraniczne koncepcje otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. euro (non-equity grant) ze środków publicznych.

PGNiG stwarza szansę dla startupów

PGNiG prowadzi lub uczestniczy w szeregu innych inicjatyw, których celem jest rozwój środowiska startupowego. W 2017 roku firma otworzyła InnVento – inkubator dla młodych firm, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla branży energetycznej.

18 czerwca w InnVento odbył się kolejny już z cyklu pitch day, podczas którego przedstawiciele inkubatora poznali ofertę startupów i firm technologicznych, które zgłosiły się do udziału w programie akceleracyjnym. Swoją ofertę przedstawiło 5 innowacyjnych firm chcących rozwijać działalność we współpracy z PGNiG.

– Przywiązujemy szczególną wagę do współpracy ze startupami, ponieważ dostrzegamy w niej bardzo duży potencjał do rozwoju rynku energetycznego w Polsce. Młodym firmom stwarzamy szansę na poznanie branży i pracę nad rozwiązywaniem realnych wyzwań, przed którymi stajemy na co dzień. Widzimy rosnące zainteresowanie InnVento, a zgłaszane projekty są coraz bardzo perspektywiczne – podkreśla Łukasz Kroplewski, Wiceprezes PGNiG SA ds. Rozwoju.

Partnerami InnVento są Agencja Rozwoju Przemysłu, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Instytut Nafty i Gazu. Dzięki temu program stanowi wypadkową wiedzy i możliwości eksperckich kilku organizacji. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Energii.

PGNiG