Rząd przyjął projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

29 stycznia 2019, 13:15 Alert
Magazyny ropy Fot. PERN
Magazyny ropy Fot. PERN

Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu rządu projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w sektorze naftowym. Przewiduje rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny kluczowych projektów, jak budowa drugiej nitki ropociągu Gdańsk – Płock.

Celem projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. – Biorąc pod uwagę stopień rozbudowania oraz stan infrastruktury służącej do transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest sprawne przeprowadzenie szeregu inwestycji polegających na rozbudowie sieci służącej przesyłowi ropy bądź produktów naftowych oraz zapewniających możliwość niezakłóconego korzystania z istniejących już obiektów – strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – czytamy na stronach KPRM.

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

  • budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,
  • budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia,
  • budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś,
  • budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację wspominanych  inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Wyżej wymienione inwestycje polegać mają na budowie nowych rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych oraz odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania istniejących rurociągów. – Realizacja inwestycji w sektorze naftowym na podstawie obowiązujących, ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny, oznaczałaby konieczność przeprowadzenia wieloletniego procesu przygotowania inwestycji, co miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zauważyć należy, że obowiązujące ogólne przepisy inwestycyjne nie są dostosowane do realizacji złożonych inwestycji o charakterze liniowym, jakimi są strategiczne inwestycje w sektorze naftowym, a ich rozproszony charakter uniemożliwia ich sprawne przygotowanie. W związku z powyższym, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań kompleksowo regulujących kwestię procesu inwestycyjnego w odniesieniu do strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, które uproszczą i usprawnią ten proces – czytamy w argumentacji. Wnioskodawcą projektu jest pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że ta ustawa „to kolejny filar naszego bezpieczeństwa energetycznego, umożliwienie inwestycji w rurociągi, zwiększenie możliwości przesyłu”. – Bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj niesamowicie ważne, niemal tak, jak militarne. Musimy stawiać na nowe rozwiązania. Stąd bierze się dzisiejsza bardzo ważna decyzja zapewniająca zwiększone bezpieczeństwo energetyczne, ale też korzyści gospodarcze dla Polaków. Szeroko rozumiana energetyka jest kluczowym elementem działalności każdego państwa, które myśli strategicznie. Jako rząd inwestujemy w elementy infrastruktury. Ze strategicznego punktu widzenia jest to logiczny proces inwestycyjny – zakończył Morawiecki.

BiznesAlert.pl