Przybył: Marka Polska ma znaczenie także w energetyce i infrastrukturze

14 października 2013, 14:12 Drogi

ROZMOWA

Krzysztof Przybył

Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Ogłoszono rozpoczęcie XXIV edycji konkursu „Teraz Polska” – jednej z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw, promujących polskie produkty i usługi. O laureatów i wyróżnienia z branży energetycznej i infrastrukturalnej zapytaliśmy prezesa Fundacji, Krzysztofa Przybyła.

Panie Prezesie, czy wśród laureatów konkursu są firmy z sektora energetycznego?

Laureatem konkursu „Teraz Polska” były w przeszłości m.in.: Elektrownia Łaziska S.A., nagrodzona za technologię redukcji tlenków azotu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kaliszu – dostawca energii cieplnej dla miasta Kalisza. Prawo do posługiwania się znakiem „Teraz Polska” posiada Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, oferująca program Ciepło Systemowe.

Czy dla firm z tego sektora i dla ich klientów liczy się polskość jako
marka?

Uważam, że dla każdego Polaka niezależnie od tego, czy w danej chwili reprezentuje konkretne przedsiębiorstwo, czy siebie jako klienta, marka „Polska” powinna mieć znaczenie.

Powinniśmy wszyscy zdawać sobie sprawę, że również od naszych decyzji, które podejmujemy jako klienci zależy kondycja polskiej gospodarki. Mówiąc wprost, kupując rodzime produkty przyczyniamy się do powiększania polskiego PKB. Z kolei polscy producenci powinny robić wszystko, aby ich działalność jako polskiej firmy była kojarzona z jak najwyższą jakością działania. Tak, aby każdy klient wybierając polskie produkty i usługi był przekonany, że kupuje wysoką jakość.

A jak wygląda lista laureatów z zakresu drogownictwa i infrastruktury?

Godło „Teraz Polska” otrzymał m.in. Instytut Badawczy Dróg i Mostów za innowacyjny Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A. za projektowanie, budowę i remonty obiektów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego. Laureatem konkursu była również firma DROGPOL Sp. z o.o. oferująca kompleksowe wykonawstwo robót drogowych.

Czy o Godło Teraz Polska rywalizują raczej małe firmy, czy również wielkie koncerny?

Szansę na sukces w Konkursie „Teraz Polska” ma każda firma, funkcjonująca na rynku co najmniej rok, która oferuje produkty i usługi wysokiej jakości. Bo to właśnie jakość, innowacyjność i walory użytkowe, dające satysfakcję klientom są głównymi kryteriami stosowanymi przez ekspertów Fundacji podczas oceny zgłoszeń. Dzięki takiemu podejściu o Godło „Teraz Polska” rokrocznie ubiegają się zarówno małe, rodzinne firmy działające na rynku lokalnym, jak i duże przedsiębiorstwa, zatrudniające kilkaset osób, funkcjonujące zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Potwierdzeniem moich słów jest również lista dotychczasowych laureatów, na której znaleźć można zarówno firmy działające lokalnie jak i wielkie koncerny. Producentów zaopatrujących rynek dóbr masowych jak i produkujących kilka egzemplarzy wyrobu w skali roku.