Energetyczny Kompas wskaże drogę do odpowiedzialnego korzystania z energii

19 października 2023, 09:45 Alert

Uaktualniona aplikacja Energetyczny Kompas ułatwi ekologiczne planowanie zużycia energii. Powie nam gdzie jest obecnie nadwyżka produkowanej energii, z jakich źródeł pochodzi oraz kiedy warto ją oszczędzać.

Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Aplikacja Polskich Siecie Elektroenergetycznych (PSE), dzięki nowym funkcjom pozwoli zapoznać się z danymi o pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Za pomocą nowego ekranu: Praca KSE użytkownik będzie mógł śledzić dane o bieżącej produkcji energii elektrycznej, zapotrzebowaniu na moc oraz wielkości fizycznego przepływu energii odbywającego się między Polską a innymi krajami. Aplikacja pozwala też sprawdzić wielkość produkowanej przez dane źródło energii elektrycznej, użytkownik może wybrać między danymi procentowymi a wyrażonymi w MWh. Jest to odpowiedź PSE na prośby użytkowników o wprowadzenie takiej opcji.

Ideą aplikacji jest ułatwienie planowania zużycia energii w sposób jak najprzyjaźniejszy dla środowiska oraz systemu elektroenergetycznego. Jak czytamy na stronie PSE zastosowano systemu kolorów wyjaśniający stan sieci w danych godzinach.

Ciemnozielonym – w tych godzinach powstaje więcej energii, niż potrzebują odbiorcy. Wskazane jest wówczas zwiększenie zużycia.

Zielone – to „zwykłe godziny”, w których możemy dowolnie korzystać z energii elektrycznej.

Żółte – w tych godzinach największa część energii elektrycznej powstaje w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. Warto wówczas ograniczyć zużycie.

Czerwone – to godziny, w których jest niewystarczająca rezerwa mocy, niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa pracy systemu. Wówczas liczy się każdy kilowat zapotrzebowania mniej – pomoże nawet stopień mniej na termostacie i zgaszony telewizor. Te godziny będą pokazywane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Energetyczny Kompas dostępny jest dla użytkowników telefonów z system Android oraz iOS. Wszelkie pomysły oraz uwagi można zgłaszać za pomocą strony PSE i maila.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne / Marcin Karwowski

Jest aktualizacja aplikacji wspierającej korzystanie z energii elektrycznej