PSG: Bezpieczeństwo dostaw gazu nie jest zagrożone

14 lutego 2022, 06:15 Alert

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) odniosła się do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, dotyczących planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Spółka podała, że dostawy nie są zagrożone. – Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu to standardowe działanie, ma charakter prewencyjny – czytamy w komunikacie.

Infrastruktura gazowa. Fot. PSG
Infrastruktura gazowa. Fot. PSG

– W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej sprzecznych doniesień dotyczących planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa, przekazując komunikat dotyczący zakwalifikowania do planu ograniczeń, wykonuje obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 roku w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Powyższa informacja ma charakter prewencyjny i nie jest równoznaczna z wprowadzeniem ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Informuje ona jedynie o odpowiedniej kwalifikacji odbiorców, którzy – na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej – mogą podlegać ewentualnym ograniczeniom w poszczególnych stopniach zasilania – podaje PSG.

Spółka zaznacza, że przesyłanie pism z informacją o zatwierdzeniu planu ograniczeń jest czynnością rutynową, wykonywaną przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych gazu, corocznie po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Urząd Regulacji Energetyki i nie wynika z bieżącej sytuacji na rynku gazu.

W 2021 roku nastąpiła zmiana przepisów, wprowadzająca kolejne stopnie zasilania (11. i 12. stopień zasilania), czego efektem jest konieczność ujęcia w planie ograniczeń większej liczby odbiorców. Celem tych działań jest zapewnienie dostaw gazu dla odbiorców chronionych, w szczególności gospodarstw domowych.

Informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego można znaleźć tutaj.

Polska Spółka Gazownictwa/Jędrzej Stachura

Sople uszkadzają gazociągi w Rosji