PSG: Rola gazu jako paliwa przejściowego będzie rosła

16 stycznia 2023, 10:15 Alert

W dniach 13-15 stycznia w Zakopanem odbyło się organizowane przez IGG sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski oraz członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Gaz jako paliwo przejściowe

Podczas wydarzenia przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawili informacje na temat roli największego dystrybutora gazu ziemnego w transformacji energetycznej naszego kraju. Prezes Robert Więckowski uczestniczył w panelu dot. gospodarki nisko i zero emisyjna w optyce branży gazowniczej. – Dzisiaj suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne mają jeden, wspólny mianownik: zero- i niskoemisyjną energetykę. Nie da się jednak być bezpiecznym ani suwerennym energetycznie, opierając się na węglu, ani jedynie korzystając z energii wytworzonej tylko przez OZE. Dlatego rola gazu jako paliwa przejściowego, będącego uzupełnieniem dla mocy OZE, będzie wciąż rosła. W związku z wymaganiami UE z zakresu jakości powietrza zauważamy od kilku lat zwiększone zainteresowanie ciepłowni przyłączeniem do naszych sieci. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla nich jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej – powiedział prezes PSG.

Największa liczbę ciepłowni i innych podmiotów zawodowych zainteresowanych przyłączeniem się do sieci dystrybucyjnej PSG znajduje się w centralnej oraz południowej Polsce (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie). Łącznie jest to blisko 900 odbiorców, którzy są gotowi pobierać ponad 6,5 mld m sześc. gazu na rok.

Polska Spółka Gazownictwa/Michał Perzyński