PSG likwiduje białe gazowe plamy na Opolszczyźnie

30 czerwca 2017, 16:45 Alert

Polska Spółka Gazownictwa podpisała w Opolu 18 kolejnych listów intencyjnych w sprawie współpracy z gminami z województwa opolskiego. 30 czerwca listy podpisali przedstawiciele gmin Baborów, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Olesno, Otmuchów, Prudnik, Strzeleczki, Wołczyn, Branice, Grodków, Skoroszyce i Cisek oraz Popielów.

Sieć dystrybucyjna gazu Fot. PSG
Sieć dystrybucyjna gazu Fot. PSG


Podczas spotkania w opolskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda opolski Adrian Czubak mówił o dużym znaczeniu gazyfikacji dla rozwoju całego regionu. Zwrócił także uwagę na to, że niezbędna jest dobra współpraca samorządów w tym zakresie, bowiem to burmistrzowie i wójtowie gmin wiedzą najlepiej, jakie są oczekiwania mieszkańców.

Adam Węgrzyn – członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa – obszernie omówił plany Polskiej Spółki Gazownictwa na najbliższe lata oraz nową strategię Spółki. Zaznaczył, że wraz z uruchomieniem terminalu w Świnoujściu pojawiły się nowe możliwości gazyfikacji z wykorzystaniem LNG nawet tych gmin, które przez wiele lat nie miały szans na przyłączenie do sieci gazowej. Jak podkreślił prezes Węgrzyn realizacja takiej prorozwojowej strategii PSG daje dobre rezultaty oraz skutkuje wzrostami w praktycznie każdej dziedzinie działalności Spółki, w tym wzrostem liczby przyłączy i wydanych warunków przyłączeniowych, a także zdecydowanie lepszymi wynikami finansowymi.

W tej chwili w Polsce na 2479 gmin zgazyfikowanych jest jedynie 1433. PSG od lipca 2016 roku organizuje spotkania z samorządowcami, czego efektem są listy intencyjne o współpracy między Spółką a gminami. Do tej pory podpisano ich w całym kraju ponad 430, w tym 36 w województwie opolskim. Stopień gazyfikacji Opolskiego wynosi 59%, na 71 gmin zgazyfikowane są 42.

Do 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę gazowniczą w całej Polsce ponad 11 miliardów złotych. W województwie opolskim PSG zrealizuje w tym czasie trzy duże tematy inwestycyjne o wartości prawie 30 milionów złotych. Dzięki temu przybędzie stacja gazowa oraz ponad 85 kilometrów sieci. Spółka wykona między innymi gazyfikację gmin Sośnicowice i Bierawa oraz modernizację gazociągu Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów.
Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Opolu podlega na terenie województwa 6 Gazowni oraz 1 Placówka Gazownicza. OZG Opole zarządza niemal 2,5 tysiącami kilometrów sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz 24 stacjami wysokiego ciśnienia i 166 stacjami drugiego stopnia. We wszystkich jednostkach podległych Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Opolu pracuje obecnie 265 osób, a zgodnie z planem w ciągu najbliższych trzech lat ma ich być 288.

Polska Spółka Gazownictwa