PSG przystępuje do Mazowieckiej Doliny Wodorowej

11 kwietnia 2022, 16:15 Alert

Polska Spółka Gazownictwa będzie częścią klastra tworzącego Mazowiecką Dolinę Wodorową. Współpraca w ramach projektu, którego liderem jest PKN Orlen, obejmie produkcję, magazynowanie i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Infrastruktura gazowa. Fot. PSG
Infrastruktura gazowa. Fot. PSG

W ciągu ostatnich miesięcy trwały intensywne prace nad określeniem ram funkcjonowania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Już zostały wskazane konkretne inicjatywy, które będą realizowane. To m.in. projekty związane z produkcją węglowodorów syntetycznych z wykorzystaniem nisko i zeroemisyjnego wodoru, a także powołanie Akademii wodoru i nowoczesnych technologii, która ruszy z pierwszą edycją jeszcze w 2022 roku.

– Wdrażamy założenia Strategii Wodorowej Grupy Orlen opublikowanej w lutym tego roku. Współpraca 37 podmiotów z obszaru biznesu, nauki i finansów to ogromna szansa na dynamiczny rozwój lokalnych aktywów wodorowych. Nisko i zeroemisyjne technologie wodorowe mają dla PKN Orlen, jak również całej gospodarki w Polsce, szczególne znaczenie. Nie tylko pozwalają realizować cel neutralności emisyjnej, ale dają możliwość stopniowego zmniejszania zużycia paliw kopalnych. W ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej przewidujemy intensywny rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym kształcenie młodzieży i studentów, którzy będą w niedalekiej przyszłości stanowić fundament polskich innowacyjnych technologii wodorowych – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Mazowiecka Dolna Wodorowa została powołana na zasadach klastra, tak aby umożliwić jak najbardziej swobodny dobór form współpracy pomiędzy jej członkami. Prace nad jej utworzeniem trwały od 20 października 2021 roku i rozpoczęły się podpisaniem listu intencyjnego.

– Mazowiecka Dolina Wodorowa jest odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki. Polska Spółka Gazownictwa chce być nowoczesnym przedsiębiorstwem korzystającym z najnowszych technologii. Dlatego już teraz bardzo intensywnie pracujemy nad wprowadzaniem m.in. wodoru do naszych sieci gazowych. Jestem przekonany, że współpraca w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej pozwoli nam na wymianę doświadczeń i jeszcze szybszą implementację nowych rozwiązań – dodał Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska Spółka Gazownictwa/PKN Orlen/Michał Perzyński