PSG uruchomi w Rzeszowie Centrum Badań i Rozwoju

14 czerwca 2017, 10:15 Alert

Polska Spółka Gazownictwa uruchomi w trzecim kwartale tego roku Centrum Badań i Rozwoju w Rzeszowie. Prezes PSG Jarosław Wróbel poinformował o tym we wtorek 13 czerwca podczas spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG
Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG

Centrum będzie jednostką naukowo-badawczą, która ma prowadzić działalność wspierającą kreowanie celów biznesowych Spółki i realizację jej strategii, a jednocześnie będzie dostarczać wiedzy niezbędnej dla decyzji zarządczych oraz rozwiązywać problemy techniczne i technologiczne dla poprawy efektywności. Rzeszów został wybrany na siedzibę Centrum, bowiem jest miastem o dużym potencjale akademickim, ma także renomę jednego z najbardziej innowacyjnych miast w kraju. Polska Spółka Gazownictwa chce ściśle współpracować z przedstawicielami miejscowych uczelni oraz środowisk naukowych. W tym celu zidentyfikowano cztery grupy obszarów badawczych, w których taka współpraca byłaby możliwa.

Są to:

 • istniejąca infrastruktura gazownicza i jej eksploatacja
 • infrastruktura / rozwiązania pomiarowe i rozliczenia
 • nowe paliwa / usługi
 • efektywność energetyczna infrastruktury gazowniczej

We wszystkich tych obszarach istnieje szerokie spektrum zagadnień, przy rozwijaniu których Centrum Badań i Rozwoju chciałoby korzystać z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli rzeszowskiego środowiska naukowego. Najistotniejsze kwestie to m.in.:

 • wykorzystanie polietylenu i poliamidu do budowy gazociągów
 • nowe technologie łączenia gazociągów
 • opracowanie czujnika do detekcji metanu
 • system precyzyjnego monitoringu i detekcji uszkodzeń sieci gazowych
 • pilotażowe wdrożenie zdalnych odczytów gazomierzy
 • transport mieszany metanu z wodorem
 • budowa sieci dystrybucji paliwa gazowego LNG/CNG/LCNG na potrzeby transportu
 • ogniwa wodorowe dla transportu
 • Power to Gas
 •  produkcja energii elektrycznej w trakcie procesu regazyfikacji

Obecny podczas spotkania wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko powiedział, że utworzenie CBiR to dla środowiska naukowego bardzo cenna inicjatywa, dająca szansę na realne wykorzystanie badań polskich naukowców, a tym samym na rozwój uczelni. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że decyzja o ulokowaniu Centrum właśnie na Podkarpaciu to dotrzymanie obietnic, złożonych przed rokiem przez Prezesa PSG, który obiecał wówczas, że Rzeszów dostanie od Spółki propozycję, uwzględniającą potencjał zarówno pracowników PSG, jak i samego miasta. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że bardzo cieszy się z faktu, że w Rzeszowie powstaną nowe miejsca pracy i to w obszarze badań i rozwoju.

Także rektor Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Markowski oraz prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Józef Cybulski zgodnie zadeklarowali chęć współpracy z Centrum Badań i Rozwoju, co jak podkreślili będzie jednocześnie ogromną szansą na rozwój obu uczelni i realizację projektów, które bez wsparcia PSG nie byłyby możliwe.

Centrum Badań i Rozwoju do 2019 roku ma zatrudniać 17 osób, a na programy badawcze PSG planuje przeznaczyć niemal 80 milionów złotych.

Polska Spółka Gazownictwa/CIRE.pl