PSG zlikwiduje gazowe białe plamy w Wielkopolsce

28 kwietnia 2017, 16:00 Alert

27 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin wielkopolskich z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Gospodarzem spotkania była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Adam Węgrzyn oraz dyrektorzy Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu – Artur Różański i Janusz Śniedziewski.

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa

Spotkanie rozpoczęło się podpisaniem 19 listów intencyjnych z wybranymi samorządami województwa wielkopolskiego w sprawie wzajemnej współpracy przy rozwoju sieci gazowej w Wielkopolsce. Obie strony zadeklarowały podjęcie działań, które umożliwią budowę infrastruktury gazowej i zaopatrzenia w gaz ziemny odbiorców wybranych obszarów gmin. W obecności mediów listy podpisali przedstawiciele gmin: Miedzichowo, Powidz, Kępno, Jarocin, Przemęt, Krzymów, Tuliszków, Rychwał, Grodziec, Malanów, Wągrowiec, Czerniejewo, Gniezno – miasto, Kostrzyn, Nekla, Kłecko, Śrem, Witkowo, Rawicz.

Drugą część spotkania, w którym uczestniczyli także przedstawiciele pozostałych kilkudziesięciu gmin Wielkopolski, otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. W swoim wystąpieniu przypomniała, że historia gazownictwa w Poznaniu sięga już ponad 160 lat Tak jak wówczas Wielkopolska była jednym z liderów, tak i teraz stara się utrzymywać tę pozycję. Jest to możliwe tylko dzięki współpracy między samorządami i takimi firmami jak PSG.

Następnie Członek Zarządu PSG Adam Węgrzyn przedstawił nową strukturę organizacyjną Polskiej Spółki Gazownictwa jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu – największej zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju firmy zajmującej się świadczeniem usług dystrybucji gazu ziemnego. Wiceprezes Węgrzyn zaprezentował strategię Spółki na najbliższe lata, nastawioną na rozwój sieci gazowej i gazyfikację kolejnych gmin województwa, a tym samym likwidację istniejących nadal tzw. „białych plam”. Przedstawił także możliwości przeprowadzenia nowych inwestycji przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG, zachęcając tym samym przedstawicieli gmin wielkopolskich do szukania nowych rozwiązań w sposobie dostarczania ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, do nowych odbiorców.

Wiceprezes Węgrzyn podkreślił, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje politykę Rządu RP w sprawie wyrównywania szans właśnie dzięki rozbudowie infrastruktury gazowniczej i otwiera się w stronę Polski powiatowej, by wszędzie mógł następować rozwój gospodarczy. Aby było to jednak jak najbardziej efektywne dyrektor Oddziału w Poznaniu Artur Różański zachęcał przedstawicieli gmin Wielkopolski do kontaktu z PSG i do podejmowania rozmów na temat rozbudowy sieci gazowej i wypracowywania wspólnie nowych modeli działań, które przyniosą wymierne korzyści i dla odbiorców i dla regionu.

Obecnie z 219 gmin znajdujących się w zasięgu działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu zgazyfikowanych jest 148. Poziom gazyfikacji gmin w Wielkopolsce jest wyższy niż średnia kraju i wynosi 68%. Sieć gazowa na tym terenie to ponad 14 480 km gazociągów zarówno wysokiego i średniego, jak też niskiego ciśnienia. Sieć ta stale jest rozbudowywana.

Prowadzone bądź przygotowywane obecnie w Wielkopolsce inwestycje mają w latach 2016-2022 o prawie 650 km zwiększyć długość sieci gazowej PSG w województwie, a Spółka przeznaczy na inwestycje ponad 200 mln. zł.

Polska Spółka Gazownictwa